Vytvoriť faktúru

Lazar Consulting - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Lazar Consulting
IČO 35740175
DIČ 2020270593
IČ DPH SK2020270593
Dátum vzniku 26 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Lazar Consulting
Klariská 10
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 017 868 €
Zisk 174 313 €
Aktíva 600 334 €
Vlastný kapitál 17 696 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0254641601
Mobile phone(s) 0915992124
Fax(es) 0254431667
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 867,681
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 10,109
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 10,109
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 10,109
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 813,703
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 12,094
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 12,094
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 460,728
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 431,404
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 431,404
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 29,304
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 20
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 340,881
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 21,353
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 319,528
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 43,869
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 19,920
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 23,949
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 867,681
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 184,386
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 7,967
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,967
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -4,534
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 23,707
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -28,241
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 174,313
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 683,295
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,802
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,802
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 679,386
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 176,838
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 176,838
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 431,983
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,306
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,444
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 61,805
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 10
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,107
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,107
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,017,868
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 38,647
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 965,943
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 300
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12,978
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 790,814
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 32,902
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 20,124
D. Služby (účtová skupina 51) 616,013
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 108,137
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 77,596
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 26,497
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,044
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,132
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 12,491
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 12,491
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 15
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 227,054
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 335,551
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 24
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 24
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 24
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,856
O. Kurzové straty (563) 42
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,814
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,832
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 223,222
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 48,909
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 48,909
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 174,313
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35740175 DIČ: 2020270593 IČ DPH: SK2020270593
 • Sídlo: Lazar Consulting, Klariská 10, 81103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 26 Januára 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  RNDr. Maroš Lazár Klariská 326/10 Bratislava - Staré Mesto 811 03 24.02.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  RNDr. Maroš Lazár 6 639 € (100%) Klariská 326/10 Bratislava - Staré Mesto 811 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.02.1999Nové obchodné meno:
   Lazar Consulting, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Klariská 10 Bratislava 811 03
   Noví spoločníci:
   RNDr. Maroš Lazár Klariská 326/10 Bratislava - Staré Mesto 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Maroš Lazár Klariská 326/10 Bratislava - Staré Mesto 811 03
   23.02.1999Zrušené obchodné meno:
   WizCom, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Nábr. arm. gen. L. Svobodu 28 Bratislava 811 02
   Zrušeny spoločníci:
   Bernard Benko Astrová 763/46 Bratislava 821 01
   Raluca Benko Astrová 763/46 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Bernard Benko Astrová 763/46 Bratislava 821 01
   Raluca Benko Astrová 763/46 Bratislava 821 01
   17.12.1998Noví spoločníci:
   Bernard Benko Astrová 763/46 Bratislava 821 01
   Raluca Benko Astrová 763/46 Bratislava 821 01
   16.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Bernard Benko Astrová 763/46 Bratislava 821 01
   Raluca Benko Astrová 763/46 Bratislava 821 01
   26.01.1998Nové obchodné meno:
   WizCom, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nábr. arm. gen. L. Svobodu 28 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   inštalácia a servis hardware (mimo elektro- častí)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   vydavateľská činnosť
   školiaca činnosť v predmete podnikania
   Noví spoločníci:
   Bernard Benko Astrová 763/46 Bratislava 821 01
   Raluca Benko Astrová 763/46 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Bernard Benko Astrová 763/46 Bratislava 821 01
   Raluca Benko Astrová 763/46 Bratislava 821 01