Vytvoriť faktúru

TOPIX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 01.12.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TOPIX
IČO 35740272
DIČ 2020251805
IČ DPH SK2020251805
Dátum vzniku 30 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TOPIX
Orechový rad 5
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 182 131 €
Zisk 18 813 €
Kontaktné informácie
Email plasty@topix.sk
Webová stránka http://www.topix.sk
Phone(s) +421243423460, +421245640404
Mobile phone(s) +421905606465
Fax(es) 0245640406, 0243423460
Dátum aktualizácie údajov: 01.12.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 47,691
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 7,356
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 221
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 27,034
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 47,691
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 2,927
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 673
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -23,198
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 18,813
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 44,764
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 20,773
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 468
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 957
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,359
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 16,989
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 23,991
Dátum aktualizácie údajov: 01.12.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 182,131
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 122,729
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 59,247
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 155
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 161,701
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 119,148
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,912
C. Služby (účtová skupina 51) 23,973
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 12,581
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 575
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -488
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 20,430
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 32,943
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 241
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 241
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -240
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 20,190
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,377
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 18,813
Dátum aktualizácie údajov: 01.12.2015
Dátum aktualizácie údajov: 01.12.2015