Vytvoriť faktúru

Boomerang Media - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Boomerang Media
IČO 35740388
DIČ 2020270054
IČ DPH SK2020270054
Dátum vzniku 02 Februára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Boomerang Media
Račianska 96
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 311 633 €
Zisk -24 440 €
Aktíva 122 130 €
Vlastný kapitál -12 111 €
Kontaktné informácie
Email office@boomerang.sk
Phone(s) 0243422115
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 89,321
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 4,103
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 4,103
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 4,103
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 84,222
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 20,028
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 19,206
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 19,206
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 556
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 266
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 64,194
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 9,306
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 54,888
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 996
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 996
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 89,321
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -36,551
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 996
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 996
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -19,746
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 14,786
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -34,532
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -24,440
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 125,872
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,609
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,609
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 120,113
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 59,365
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 59,365
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,493
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,442
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,262
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 55,551
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,150
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,150
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 307,617
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 311,633
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 307,617
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,500
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,516
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 332,119
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 41,109
D. Služby (účtová skupina 51) 161,090
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 68,030
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 49,442
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 16,380
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,208
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,123
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,284
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,284
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 53,451
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,032
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -20,486
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 105,418
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,995
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 286
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 286
O. Kurzové straty (563) 1
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,708
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,994
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -23,480
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -24,440
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35740388 DIČ: 2020270054 IČ DPH: SK2020270054
 • Sídlo: Boomerang Media, Račianska 96, 83102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 02 Februára 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Peter Fialka Kalinkovo 467 Hamuliakovo 900 43 30.08.2000
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Boom Media, s.r.o. 4 980 € (75%) Bratislava 821 05
  Boomerang Holding B. V. 1 660 € (25%) Amsterdam 1074 BC Holandsko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.02.2015Nové sidlo:
   Račianska 96 Bratislava 831 02
   11.02.2015Zrušené sidlo:
   Konopná 46 Bratislava 821 05
   20.04.2010Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   19.04.2010Zrušeny spoločníci:
   MaxxCom, a.s. V Celnici 10/1028 Praha 1-Nové Město 117 21 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivana Polášová Osuského 40 Bratislava Vznik funkcie: 04.04.2000
   19.01.2010Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Fialka Kalinkovo 467 Hamuliakovo 900 43 Vznik funkcie: 30.08.2000
   18.01.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Fialka Farského 10 Bratislava Vznik funkcie: 30.08.2000
   10.06.2005Noví spoločníci:
   MaxxCom, a.s. V Celnici 10/1028 Praha 1-Nové Město 117 21 Česká republika
   09.06.2005Zrušeny spoločníci:
   NewCom s.r.o. IČO: 25 271 458 Hradecká 248 Smiřice 503 03 Česká republika
   01.10.2004Nový štatutárny orgán:
   Peter Fialka Farského 10 Bratislava Vznik funkcie: 30.08.2000
   Ivana Polášová Osuského 40 Bratislava Vznik funkcie: 04.04.2000
   30.09.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Fialka Farského 10 Bratislava
   Ivana Polášová Osuského 40 Bratislava
   15.03.2002Nové obchodné meno:
   Boomerang Media, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Konopná 46 Bratislava 821 05
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živonosti
   Noví spoločníci:
   Boom Media, s.r.o. IČO: 35 813 920 Konopná 46 Bratislava 821 05
   Boomerang Holding B. V. Stadhouderskade 157 Amsterdam 1074 BC Holandsko
   14.03.2002Zrušené obchodné meno:
   Boomerang, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Lazaretská 4 Bratislava 811 08
   Zrušeny spoločníci:
   BOOMERANG HOLDING B.V. Willem Fenengastraat 16 Amsterdam 1096 Holandsko
   Peter Fialka Urbánková 7 Prešov
   27.09.2000Noví spoločníci:
   BOOMERANG HOLDING B.V. Willem Fenengastraat 16 Amsterdam 1096 Holandsko
   NewCom s.r.o. IČO: 25 271 458 Hradecká 248 Smiřice 503 03 Česká republika
   Peter Fialka Urbánková 7 Prešov
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Fialka Farského 10 Bratislava
   26.09.2000Zrušeny spoločníci:
   BOOMERANG HOLDING B.V. Willem Fenengastraat 16 Amsterdam 1096 Holandsko
   NewCom s.r.o. IČO: 25 271 458 Hradecká 248 Smiřice 503 03 Česká republika
   18.04.2000Nové sidlo:
   Lazaretská 4 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ivana Polášová Osuského 40 Bratislava
   17.04.2000Zrušené sidlo:
   V záhradách 11 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Fialka Urbánkova 7 Prešov
   Vladimír Kouba Generála Govorova 553 Hradec Králové Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : V záhradách 11 Bratislava 811 02
   28.04.1999Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   BOOMERANG HOLDING B.V. Willem Fenengastraat 16 Amsterdam 1096 Holandsko
   NewCom s.r.o. IČO: 25 271 458 Hradecká 248 Smiřice 503 03 Česká republika
   27.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Boomerang, s.r.o., IČO: 63 477 581 Na Výtoni 12 Praha 2 Česká republika
   19.04.1999Noví spoločníci:
   Boomerang, s.r.o., IČO: 63 477 581 Na Výtoni 12 Praha 2 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Fialka Urbánkova 7 Prešov
   18.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Boomerang, s.r.o., IČO: 63 477 581 Pavla Švandy ze Semic 9 Praha 5 Česká republika
   02.02.1998Nové obchodné meno:
   Boomerang, s.r.o.
   Nové sidlo:
   V záhradách 11 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Noví spoločníci:
   Boomerang, s.r.o., IČO: 63 477 581 Pavla Švandy ze Semic 9 Praha 5 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Vladimír Kouba Generála Govorova 553 Hradec Králové Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : V záhradách 11 Bratislava 811 02