Vytvoriť faktúru

Solvent Malacky - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Solvent Malacky
IČO 35740400
DIČ 2021385718
Dátum vzniku 28 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Solvent Malacky
Gen. M.R.Štefánika 1253/73
90101
Malacky
Finančné informácie
Tržby a výnosy 6 137 €
Zisk 599 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 10,976
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 8,940
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 8,940
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 8,940
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,023
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 849
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 849
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 849
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,174
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,097
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 77
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 13
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 13
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 10,976
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,545
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,307
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,872
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,565
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 599
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,431
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,406
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,926
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,926
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 25
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 25
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 6,137
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 4,451
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,686
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,841
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 411
D. Služby (účtová skupina 51) 4,613
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 155
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 616
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 616
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 46
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 296
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -572
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 849
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 849
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 849
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 66
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 66
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 783
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,079
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 599
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4262232.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35740400 DIČ: 2021385718
 • Sídlo: Solvent Malacky, Gen. M.R.Štefánika 1253/73, 90101, Malacky
 • Dátum vzniku: 28 Januára 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Jakub Špoták Gen. Štefánika 1253/73 Malacky 901 01 02.11.2007
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Jakub Špoták 6 639 € (100%) Gen. Štefánika 1253/73 Malacky 901 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.11.2007Noví spoločníci:
   Jakub Špoták Gen. Štefánika 1253/73 Malacky 901 01
   Nový štatutárny orgán:
   Jakub Špoták Gen. Štefánika 1253/73 Malacky 901 01 Vznik funkcie: 02.11.2007
   05.11.2007Zrušeny spoločníci:
   Barbora Špotáková Gen. M.R. Štefánika 1253/73 Malacky 901 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Barbora Špotáková Gen. M.R. Štefánika 1253/73 Malacky 901 01 Vznik funkcie: 31.10.2005
   16.11.2005Noví spoločníci:
   Barbora Špotáková Gen. M.R. Štefánika 1253/73 Malacky 901 01
   Nový štatutárny orgán:
   Barbora Špotáková Gen. M.R. Štefánika 1253/73 Malacky 901 01 Vznik funkcie: 31.10.2005
   15.11.2005Zrušeny spoločníci:
   Peter Špoták M.R. Štefánika 1253 Malacky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Špoták M.R. Štefánika 1253 Malacky Vznik funkcie: 28.09.2002
   Júlia Špotáková M.R. Štefánika 1253 Malacky Vznik funkcie: 28.09.2002
   16.04.2005Nové sidlo:
   Gen. M.R.Štefánika 1253/73 Malacky 901 01
   15.04.2005Zrušené sidlo:
   Stupavská 2770/72 Malacky 901 01
   12.10.2004Nové predmety činnosti:
   demolácie, zemné práce a prípravné práce pre stavbu
   Noví spoločníci:
   Peter Špoták M.R. Štefánika 1253 Malacky
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Špoták M.R. Štefánika 1253 Malacky Vznik funkcie: 28.09.2002
   Júlia Špotáková M.R. Štefánika 1253 Malacky Vznik funkcie: 28.09.2002
   11.10.2004Zrušeny spoločníci:
   Anna Hajdúchová 391 Rohožník
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Anna Hajdúchová 391 Rohožník Skončenie funkcie: 27.09.2002
   14.11.2001Noví spoločníci:
   Anna Hajdúchová 391 Rohožník
   13.11.2001Zrušeny spoločníci:
   Anna Hajdúchová 391 Rohožník
   28.01.1998Nové obchodné meno:
   Solvent Malacky s.r.o.
   Nové sidlo:
   Stupavská 2770/72 Malacky 901 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
   Noví spoločníci:
   Anna Hajdúchová 391 Rohožník
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Anna Hajdúchová 391 Rohožník Skončenie funkcie: 27.09.2002