Vytvoriť faktúru

EXPLORA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EXPLORA
IČO 35740477
DIČ 2021373816
IČ DPH SK2021373816
Dátum vzniku 03 Februára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EXPLORA
Suchohrad 242
90064
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 32 012 €
Zisk 6 986 €
Aktíva 6 023 €
Vlastný kapitál -3 723 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 26,252
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 26,252
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 26,252
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 10,763
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 10,000
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 763
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 37,015
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 3,262
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 592
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -10,955
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 6,986
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 33,753
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 20,091
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 13,492
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 222
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,293
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,777
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 10,200
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 170
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 32,012
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 32,012
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 22,697
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,297
C. Služby (účtová skupina 51) 1,929
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 15,575
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 147
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 3,738
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 9,315
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 28,786
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 638
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 638
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -638
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 8,677
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,691
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 6,986
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35740477 DIČ: 2021373816 IČ DPH: SK2021373816
 • Sídlo: EXPLORA, Suchohrad 242, 90064, Bratislava
 • Dátum vzniku: 03 Februára 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Rudolf Sumereder Suchohrad 242 Suchohrad 900 64 01.03.2013
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Rudolf Sumereder 6 639 € (100%) Suchohrad 242 Suchohrad 900 64
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.09.2013Nový štatutárny orgán:
   Rudolf Sumereder pobyt na území SR : Suchohrad 242 Suchohrad 900 64 Vznik funkcie: 01.03.2013
   16.09.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Rudolf Sumereder Via Industria 3 Mendrisio 6850 Švajčiarska konfederácia Vznik funkcie: 01.03.2013
   27.02.2013Nové sidlo:
   Suchohrad 242 Suchohrad 900 64
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
   správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   administratívne služby
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   reklamné a marketingové služby
   Noví spoločníci:
   Rudolf Sumereder Suchohrad 242 Suchohrad 900 64
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Rudolf Sumereder Via Industria 3 Mendrisio 6850 Švajčiarska konfederácia Vznik funkcie: 01.03.2013
   26.02.2013Zrušené sidlo:
   Lesnícka 16 Bratislava 851 10
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Ivana Žoldošová Budatínska 53 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Ivana Žoldošová Budatínska 53 Bratislava
   17.10.2012Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   prekladateľstvo a tlmočníctvo v jazyku nemeckom a anglickom - okrem služieb vymedzených zákonom č. 36/67 Zb.
   08.06.2000Noví spoločníci:
   Mgr. Ivana Žoldošová Budatínska 53 Bratislava
   07.06.2000Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Ivana Žoldošová Budatínska 53 Bratislava
   03.02.1998Nové obchodné meno:
   EXPLORA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Lesnícka 16 Bratislava 851 10
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   prekladateľstvo a tlmočníctvo v jazyku nemeckom a anglickom - okrem služieb vymedzených zákonom č. 36/67 Zb.
   Noví spoločníci:
   Mgr. Ivana Žoldošová Budatínska 53 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Ivana Žoldošová Budatínska 53 Bratislava