Vytvoriť faktúru

DIGILIUS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno DIGILIUS
Stav Zrušená
IČO 35740507
DIČ 2020251915
IČ DPH SK2020251915
Dátum vzniku 03 Februára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DIGILIUS
Námestie S. H. Vajanského 2
03601
Martin
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 363 803 €
Zisk 9 734 €
Aktíva 28 €
Vlastný kapitál -14 829 €
Dátum aktualizácie údajov: 24.01.2017
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 32,987
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 18,528
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 14,459
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 32,987
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 14,959
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 2,757
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 5,000
2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) -2,243
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 3,734
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -1,266
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 9,734
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 18,028
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 18,028
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 13,679
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,049
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,300
Dátum aktualizácie údajov: 24.01.2017
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 1,363,803
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,363,803
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 1,351,015
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 1,302,420
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 15,531
C. Služby (účtová skupina 51) 33,064
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 12,788
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 12,788
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 174
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 174
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -174
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 12,614
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,880
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 9,734
Dátum aktualizácie údajov: 24.01.2017
 • IČO:35740507 DIČ: 2020251915 IČ DPH: SK2020251915
 • Sídlo: DIGILIUS, Námestie S. H. Vajanského 2, 03601, Martin
 • Dátum vzniku: 03 Februára 1998
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.01.2017Zrušené obchodné meno:
   DIGILIUS s. r. o.
   Zrušené sidlo:
   Námestie S. H. Vajanského 2 Martin 036 01
   04.08.2015Nové sidlo:
   Námestie S. H. Vajanského 2 Martin 036 01
   13.05.2014Nové obchodné meno:
   DIGILIUS s. r. o.
   03.02.1998Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným