Vytvoriť faktúru

TRANSMISSION Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TRANSMISSION Slovakia
IČO 35740531
DIČ 2021363608
IČ DPH SK2021363608
Dátum vzniku 06 Februára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TRANSMISSION Slovakia
Martinská 2
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 39 608 €
Zisk -7 706 €
Aktíva 193 474 €
Vlastný kapitál 44 964 €
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 4,600
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 4,600
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,600
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 41,945
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 107
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 34,000
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,690
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 46,545
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 37,258
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 38,325
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -7,706
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 9,287
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 191
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 9,096
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,741
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 305
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,050
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 39,608
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 39,608
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 46,048
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 12,460
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 19,268
C. Služby (účtová skupina 51) 5,146
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 6,208
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 609
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,350
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -6,440
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 2,734
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 25
XI. Kurzové zisky (663) 25
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 331
N. Kurzové straty (563) 50
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 281
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -306
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -6,746
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -7,706
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
 • IČO:35740531 DIČ: 2021363608 IČ DPH: SK2021363608
 • Sídlo: TRANSMISSION Slovakia, Martinská 2, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 06 Februára 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Albert Yulbarisov Martinská 1577/2 Bratislava 821 05 26.06.2015
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Natalya Yulbarisova 6 640 € (100%) Bratislava 821 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.03.2015Nové predmety činnosti:
   Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
   Vykonávanie odťahovej služby
   Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
   Čistiace a upratovacie služby
   Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
   Oprava karosérií
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   12.03.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   27.10.2011Zrušeny spoločníci:
   Albert Yulbarisov Martinská 1577/2 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Albert Yulbarisov Martinská 1577/2 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 19.02.1998
   05.02.2010Nové predmety činnosti:
   vnútroštátna nákladná cestná doprava
   podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
   Noví spoločníci:
   Albert Yulbarisov Martinská 1577/2 Bratislava 821 02
   Andrey Sapozhnikov prechodný pobyt na území SR : Martinská 1577/2 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Albert Yulbarisov Martinská 1577/2 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 19.02.1998
   Andrey Sapozhnikov prechodný pobyt na území SR : Martinská 1577/2 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 19.02.1998
   04.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Andrei Sapozhnikov Pervomajskaja 13 Kumertau Ruská federácia
   Albert Yulbarisov Ronomarenko 3 Kumertau Ruská federácia
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrei Sapozhnikov Pervomajskaja 13 Kumertau Ruská federácia prechodný pobyt na území SR : Potočná 3 Marianka 900 33 Vznik funkcie: 19.02.1998
   Albert Yulbarisov Ronomarenko 3 Kumertau Ruská federácia prechodný pobyt na území SR : Martinská 2 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 19.02.1998
   28.10.2003Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   administratívne práce
   nákup , predaj a prenájom motorových vozidiel
   vnútroštátna nákladná cestná doprava
   Noví spoločníci:
   Andrei Sapozhnikov Pervomajskaja 13 Kumertau Ruská federácia
   Albert Yulbarisov Ronomarenko 3 Kumertau Ruská federácia
   Nový štatutárny orgán:
   Andrei Sapozhnikov Pervomajskaja 13 Kumertau Ruská federácia prechodný pobyt na území SR : Potočná 3 Marianka 900 33 Vznik funkcie: 19.02.1998
   Albert Yulbarisov Ronomarenko 3 Kumertau Ruská federácia prechodný pobyt na území SR : Martinská 2 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 19.02.1998
   27.10.2003Zrušeny spoločníci:
   Albert Ioulbarissov Energetikov 19 Kumertau Ruská federácia
   Andrei Sapojnikov Pervomajskaja 3 Kumertau Ruská federácia
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Albert Ioulbarissov Energetikov 19 Kumertau Ruská federácia dlhodobý pobyt na území SR : Potočná 3 Marianka
   Andrei Sapojnikov Pervomajskaja 3 Kumertau Ruská federácia dlhodobý pobyt na území SR : Potočná 3 Marianka
   13.10.1999Nové sidlo:
   Martinská 2 Bratislava 821 05
   12.10.1999Zrušené sidlo:
   Holíčska 13 Bratislava 851 05
   14.05.1998Noví spoločníci:
   Albert Ioulbarissov Energetikov 19 Kumertau Ruská federácia
   Andrei Sapojnikov Pervomajskaja 3 Kumertau Ruská federácia
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Albert Ioulbarissov Energetikov 19 Kumertau Ruská federácia dlhodobý pobyt na území SR : Potočná 3 Marianka
   Andrei Sapojnikov Pervomajskaja 3 Kumertau Ruská federácia dlhodobý pobyt na území SR : Potočná 3 Marianka
   13.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Albert Ioulbarissov Energetikov 19 Kumertau Ruská federácia
   Andrei Sapojnikov Pervomajskaja 3 Kumertau Ruská federácia
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Valerij Viktorovič Mamonov Holíčska 13 Bratislava
   06.02.1998Nové obchodné meno:
   A & A SLOVAKIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Holíčska 13 Bratislava 851 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a reklamy
   prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Albert Ioulbarissov Energetikov 19 Kumertau Ruská federácia
   Andrei Sapojnikov Pervomajskaja 3 Kumertau Ruská federácia
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Valerij Viktorovič Mamonov Holíčska 13 Bratislava