Vytvoriť faktúru

Economic center - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Economic center
IČO 35740604
DIČ 2021369427
IČ DPH SK2021369427
Dátum vzniku 30 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Economic center
Špitálska 53
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 19 074 €
Zisk -3 124 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903030510, +421903263334
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 369,237
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 369,237
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 369,237
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 4,786
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 1,472
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,314
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 374,023
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 6,899
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 7,635
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 7,635
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,764
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 624
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,124
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 367,124
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 260
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 366,864
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 358
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 923
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 365,583
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 19,074
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 17,491
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,583
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 22,004
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,675
C. Služby (účtová skupina 51) 3,426
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 12,832
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 71
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,930
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 8,390
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 194
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 194
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -194
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -3,124
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,124
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015