Vytvoriť faktúru

TASS HOLDING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TASS HOLDING
IČO 35740671
DIČ 2021375521
Dátum vzniku 30 Januára 1998
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo TASS HOLDING
Trnavská cesta 27/B
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 78 €
Zisk -181 556 €
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 11,830,913
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 11,822,745
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 240
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 240
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 11,822,505
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 11,822,505
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,168
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 166
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 166
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 166
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 3,319
3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 3,319
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,683
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,607
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,076
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,830,913
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,346,289
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 10,292,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 10,292,000
A.II. Emisné ážio (412) 1,029,675
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 20,930
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 67,368
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 67,368
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 486,924
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 320,812
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 166,112
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -369,052
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 578,454
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -947,506
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -181,556
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 484,624
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,377
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,377
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 482,048
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 468,928
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 467,615
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,313
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 7,467
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,664
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,989
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,199
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,199
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 78
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 78
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 163,847
D. Služby (účtová skupina 51) 10,179
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 148,908
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 29,481
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 85,380
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 33,887
4. Sociálne náklady (527, 528) 160
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 56
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 121
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 121
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,583
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -163,769
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -10,179
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XII. Kurzové zisky (663) 5
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 17,792
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 17,517
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 17,517
O. Kurzové straty (563) 18
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 257
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -17,787
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -181,556
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -181,556
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Files
4456013.tif
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
 • IČO:35740671 DIČ: 2021375521
 • Sídlo: TASS HOLDING, Trnavská cesta 27/B, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Januára 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Tomáš Ševčík Záhardnícka 5846/64 Bratislava 821 08 23.06.2015
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.01.2012Nové sidlo:
   Trnavská cesta 27/B Bratislava 831 04
   24.01.2012Zrušené sidlo:
   Zahradnícka 64 Bratislava 821 08
   02.04.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Ševčík - predseda predstavenstva Záhradnícka 5846/64 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 17.08.2010
   01.04.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Ševčík - predseda predstavenstva Záhradnícka 5846/64 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 16.08.2005
   26.01.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Ševčík - predseda predstavenstva Záhradnícka 5846/64 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 16.08.2005
   25.01.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Ševčík - predseda predstavenstva Bryksova 756/66 Praha 9 198 00 Česká republika Vznik funkcie: 16.08.2005
   27.09.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Ševčík - predseda predstavenstva Bryksova 756/66 Praha 9 198 00 Česká republika Vznik funkcie: 16.08.2005
   26.09.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Ševčík Bryksova 756/66 Praha 9 198 00 Česká republika Vznik funkcie: 16.08.2005
   16.08.2005Nové obchodné meno:
   TASS HOLDING a.s.
   Nové sidlo:
   Zahradnícka 64 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prevádzkovanie cestovnej agentúry
   rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu obrazu a zvuku so súhlasom autora
   organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
   poradenstvo v oblasti podnikania, obchodu a výroby, v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Tomáš Ševčík Bryksova 756/66 Praha 9 198 00 Česká republika Vznik funkcie: 16.08.2005