Vytvoriť faktúru

Stefani SK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Stefani SK
IČO 35740752
DIČ 2020270307
IČ DPH SK2020270307
Dátum vzniku 04 Februára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Stefani SK
Zámocká 22
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 298 856 €
Zisk 5 828 €
Aktíva 110 198 €
Vlastný kapitál 25 926 €
Kontaktné informácie
Email stefani@itnets.sk
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 97,711
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 97,662
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 33,460
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 33,460
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 36,783
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 21,195
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 21,195
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 15,588
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 27,419
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 23,116
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,303
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 49
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 49
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 97,711
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 31,753
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 18,622
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 18,622
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,828
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 65,958
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 100
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 100
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 65,858
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 4,074
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,074
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 59,812
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 232
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 79
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,661
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 298,856
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 298,856
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 298,856
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 291,063
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 229,546
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 18,003
D. Služby (účtová skupina 51) 39,941
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 3,418
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,518
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 882
4. Sociálne náklady (527, 528) 18
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 46
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 109
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,793
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 11,366
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 304
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 304
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -304
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,489
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,661
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,661
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,828
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015