Vytvoriť faktúru

ANJA AGROTECHNIK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 10.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ANJA AGROTECHNIK
IČO 35740761
DIČ 2020229695
IČ DPH SK2020229695
Dátum vzniku 09 Februára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ANJA AGROTECHNIK
Hlavná Paderovce 103/101
91930
Jaslovské Bohunice
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 546 328 €
Zisk -10 125 €
Dátum aktualizácie údajov: 10.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,400,445
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 137,941
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 137,941
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 137,941
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,262,103
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 881,740
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 273
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 881,467
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 346,907
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 303,778
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 303,778
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 43,129
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 33,456
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 391
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 33,065
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 401
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 401
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,400,445
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 145,838
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 100,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 100,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,319
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 3,319
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 52,644
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 52,644
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -10,125
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,251,308
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 37,309
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 11
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 37,298
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,208,480
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 181,163
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 181,163
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 973,679
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 9,827
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,293
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,391
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 23,127
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,519
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,519
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 3,299
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 3,299
Dátum aktualizácie údajov: 10.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,548,000
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,546,328
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,490,072
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 56,240
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,547,083
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,247,738
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 40,952
D. Služby (účtová skupina 51) 97,603
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 122,585
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 87,637
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 30,846
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,102
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,063
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 18,859
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 18,859
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 16,006
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,277
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -755
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 160,019
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,673
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1,672
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1,672
XII. Kurzové zisky (663) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,162
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 7,795
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 7,795
O. Kurzové straty (563) 64
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 303
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,489
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -7,244
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,881
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -10,125
Dátum aktualizácie údajov: 10.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 10.02.2016
 • IČO:35740761 DIČ: 2020229695 IČ DPH: SK2020229695
 • Sídlo: ANJA AGROTECHNIK, Hlavná Paderovce 103/101, 91930, Jaslovské Bohunice
 • Dátum vzniku: 09 Februára 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Andrej Jankuliak Bratislava 811 05 09.02.1998
  Ing. Oto Štefanička Považská 28 Bratislava 831 03 09.02.1998
  Aleš Novák Sudoměřice 68 Sudoměřice 696 66 Česká republika 13.08.2014
  Michal Noga Sudoměřice 696 66 Česká republika 13.08.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Andrej Jankuliak 80 000 € (80%) Bratislava 811 05
  Ing. Oto Štefanička 10 000 € (10%) Považská 28 Bratislava 831 03
  Michal Noga 10 000 € (10%) Sudoměřice 696 66 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.02.2016Nové sidlo:
   Hlavná Paderovce 103/101 Jaslovské Bohunice 919 30
   22.08.2014Nové obchodné meno:
   ANJA AGROTECHNIK, s. r. o.
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
   prenájom hnuteľných vecí
   opravy pracovných strojov
   Noví spoločníci:
   Michal Noga Sudoměřice 137 Sudoměřice 696 66 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Jankuliak Záhrebská 7 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 09.02.1998
   Ing. Oto Štefanička Považská 28 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 09.02.1998
   Aleš Novák Sudoměřice 68 Sudoměřice 696 66 Česká republika Vznik funkcie: 13.08.2014
   Michal Noga Sudoměřice 137 Sudoměřice 696 66 Česká republika Vznik funkcie: 13.08.2014
   09.02.1998Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v nákupe a predaji tovarov, v obchode a vo výkone služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Andrej Jankuliak Záhrebská 7 Bratislava 811 05
   Ing. Oto Štefanička Považská 28 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia