Vytvoriť faktúru

CK Lokomotíva Bratislava-Rača - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CK Lokomotíva Bratislava-Rača
IČO 35740795
DIČ 2020229596
IČ DPH SK2020229596
Dátum vzniku 09 Februára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CK Lokomotíva Bratislava-Rača
Kukučínova 52
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 31 497 €
Zisk 2 583 €
Aktíva 28 328 €
Vlastný kapitál -102 439 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0255567364, 0905240099
Mobile phone(s) 0905240099
Fax(es) 0255567364
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 28,472
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 28,472
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 28,472
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,139
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 1,246
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 84
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,044
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 36,611
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -99,856
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 16,597
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 16,597
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -119,036
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,583
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 136,467
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 136,467
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 98
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 464
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,196
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 134,709
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 31,497
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 6,421
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 21,899
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,500
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 677
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 26,682
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 5,394
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,889
C. Služby (účtová skupina 51) 3,359
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 5,711
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 907
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 6,422
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,815
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 14,678
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,272
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,272
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,272
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,543
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,583
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35740795 DIČ: 2020229596 IČ DPH: SK2020229596
 • Sídlo: CK Lokomotíva Bratislava-Rača, Kukučínova 52, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 09 Februára 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Jozef Gregor Lesná 1819/16 Bernolákovo 900 27 09.02.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Jozef Gregor 16 597 € (100%) Lesná 1819/16 Bernolákovo 900 27
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.06.2010Nové sidlo:
   Kukučínova 52 Bratislava 831 03
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Gregor Lesná 1819/16 Bernolákovo 900 27
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Gregor Lesná 1819/16 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 09.02.1998
   16.06.2010Zrušené sidlo:
   Kalinčiaková 17b Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   Dáša Gregorová Mesačná 3242/4 Bratislava
   Ing. Jozef Gregor Mesačná 4 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Gregor Mesačná 4 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 09.02.1998
   15.07.2004Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Gregor Mesačná 4 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Gregor Mesačná 4 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 09.02.1998
   14.07.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Gregor, Mesačná 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Gregor, Mesačná 4 Bratislava
   Dáša Gregorová Mesačná 3242/4 Bratislava
   20.09.2000Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Gregor, Mesačná 4 Bratislava
   Dáša Gregorová Mesačná 3242/4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Dáša Gregorová Mesačná 3242/4 Bratislava
   19.09.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Gregor, Mesačná 4 Bratislava
   Ing. Roman Vician. Čs. Parašutistov 23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Vician. Čs. Parašutistov 23 Bratislava
   12.04.1999Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Gregor, Mesačná 4 Bratislava
   Ing. Roman Vician. Čs. Parašutistov 23 Bratislava
   11.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Gregor, Mesačná 4 Bratislava
   Ing. Roman Vician. Čs. Parašutistov 23 Bratislava
   09.02.1998Nové obchodné meno:
   CK Lokomotíva Bratislava-Rača, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kalinčiaková 17b Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   prenájom priemyselného tovaru
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   upratovacie práce- čistenie budov
   výroba bicyklov
   preklady vrátane tlmočníckych služieb z/do jazyka nemeckého
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Gregor, Mesačná 4 Bratislava
   Ing. Roman Vician. Čs. Parašutistov 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Gregor, Mesačná 4 Bratislava
   Ing. Roman Vician. Čs. Parašutistov 23 Bratislava