Vytvoriť faktúru

KAPRÍK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KAPRÍK
IČO 35740850
DIČ 2021403010
IČ DPH SK2021403010
Dátum vzniku 04 Februára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KAPRÍK
Šancová 84
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 38 129 €
Zisk 5 449 €
Aktíva 11 774 €
Vlastný kapitál 9 876 €
Kontaktné informácie
Email icebeaer@yahoo.com
Phone(s) 0905612459
Mobile phone(s) 0905612459
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 19,091
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 4,920
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 14,171
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 19,091
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 15,326
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 2,906
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,449
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 3,765
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 8
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 3,757
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 237
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,520
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 38,129
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 35,925
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,204
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 30,926
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,141
C. Služby (účtová skupina 51) 27,616
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 508
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 257
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 404
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 7,203
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 6,168
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 217
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 217
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -217
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 6,986
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,537
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 5,449
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015