Vytvoriť faktúru

TATRA ART - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TATRA ART
IČO 35740965
DIČ 2021364356
Dátum vzniku 12 Februára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TATRA ART
Dunajská 25
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 910 €
Zisk -2 158 €
Aktíva 169 747 €
Vlastný kapitál 168 421 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 179,247
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 78,836
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 78,836
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 78,836
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 100,411
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 87,389
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 424
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 424
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 86,965
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 13,022
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 13,022
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 179,247
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 166,263
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 154,479
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 155,150
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -671
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,158
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 12,984
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 12,984
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 12,338
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,338
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 166
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 910
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 910
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,612
D. Služby (účtová skupina 51) 2,064
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 548
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,702
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -2,064
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 95
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 95
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 95
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 71
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 71
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 24
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,678
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,158
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015