Vytvoriť faktúru

AutoCont Control - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AutoCont Control
IČO 35741007
DIČ 2020211171
IČ DPH SK2020211171
Dátum vzniku 11 Februára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AutoCont Control
Hviezdoslavova 100
02701
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 232 787 €
Zisk 1 068 €
Aktíva 82 979 €
Vlastný kapitál -42 259 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0435868210, 0905962386
Fax(es) 0435868210
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 50
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 50
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 50
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 100,148
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 23,032
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,462
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 39,501
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 100,198
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -41,191
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 39,834
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 39,834
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,925
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -84,018
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,068
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 141,389
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 141,389
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 135,520
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,601
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 268
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 232,787
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 225,473
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 7,314
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 230,183
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 182,743
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,780
C. Služby (účtová skupina 51) 37,953
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 158
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 549
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,604
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 3,311
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 576
M. Nákladové úroky (562) 415
N. Kurzové straty (563) 17
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 144
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -576
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,028
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,068
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35741007 DIČ: 2020211171 IČ DPH: SK2020211171
 • Sídlo: AutoCont Control, Hviezdoslavova 100, 02701, Bratislava
 • Dátum vzniku: 11 Februára 1998
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.04.2000Nové sidlo:
   Hviezdoslavova 100 Vyšný Kubín 027 01
   Noví spoločníci:
   AUCON spol. s r.o. IČO: 60 108 207 Hromádky z Jistebnice 107 Chotěboř 583 01 Česká republika
   AUTOCONT CONTROL SYSTEMS spol. s.r.o. IČO: 42 868 017 28.řijna 125 Ostrava Česká republika
   ELHYCO-IDOP spol. s r.o. IČO: 35 732 008 Tabakova 1 Bratislava
   Ing. Stanislav Basár Hviezdoslavova 100 Vyšný Kubín 027 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Stanislav Basár Hviezdoslavova 100 Vyšný Kubín 027 01
   17.04.2000Zrušené sidlo:
   Muchovo nám. 1 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   AUCON spol. s r.o. IČO: 60 108 207 Hromádky z Jistebnice 107 Chotěboř 583 01 Česká republika
   AUTOCONT CONTROL SYSTEMS spol. s.r.o. IČO: 42 868 017 28.řijna 125 Ostrava Česká republika
   ELHYCO-IDOP spol. s r.o. IČO: 35 732 008 Tabakova 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vojtech Tóth Furdekova 14 Bratislava 851 03
   11.02.1998Nové obchodné meno:
   AutoCont Control spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Muchovo nám. 1 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom strojov a zariadení
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   AUCON spol. s r.o. IČO: 60 108 207 Hromádky z Jistebnice 107 Chotěboř 583 01 Česká republika
   AUTOCONT CONTROL SYSTEMS spol. s.r.o. IČO: 42 868 017 28.řijna 125 Ostrava Česká republika
   ELHYCO-IDOP spol. s r.o. IČO: 35 732 008 Tabakova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vojtech Tóth Furdekova 14 Bratislava 851 03