Vytvoriť faktúru

KES - CU - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KES - CU
IČO 35741112
DIČ 2020270285
IČ DPH SK2020270285
Dátum vzniku 05 Februára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KES - CU
Záhradnícka 51
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 52 834 €
Zisk -714 €
Aktíva 19 513 €
Vlastný kapitál 3 850 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421911652366
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 5,018
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 5,018
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,018
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 7,177
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 2,291
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,200
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,607
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 12,195
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 3,136
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -3,453
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -714
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 9,059
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 874
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 7,048
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 40
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 493
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,722
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 3,793
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,137
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 52,834
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 52,817
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 17
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 52,470
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 10,512
C. Služby (účtová skupina 51) 18,218
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 19,594
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 372
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,738
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) -97
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,133
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 364
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 24,087
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 118
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 118
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -118
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 246
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -714
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35741112 DIČ: 2020270285 IČ DPH: SK2020270285
 • Sídlo: KES - CU, Záhradnícka 51, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 05 Februára 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Rudolf Borgula L.Dérera 4 Bratislava 831 01 05.02.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mgr. Rudolf Borgula 4 481 € (67.5%) L.Dérera 4 Bratislava 831 01
  Mgr. Jana Borgulová 2 158 € (32.5%) Bratislava 831 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.12.2009Nové sidlo:
   Záhradnícka 51 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Mgr. Jana Borgulová L.Dérera 2750/4 Bratislava 831 01
   17.12.2009Zrušené sidlo:
   Kuzmányho 12 Bratislava 811 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mgr Michaela Filipková 488 Plavecký Štvrtok 900 68
   Ing. Ján Borgula L.Dérera 4 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Borgula L.Dérera 4 Bratislava 831 01
   Ing. Mgr Michaela Filipková 488 Plavecký Štvrtok 900 68
   29.07.2003Nové obchodné meno:
   KES - CU, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Noví spoločníci:
   Ing. Mgr Michaela Filipková 488 Plavecký Štvrtok 900 68
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Mgr Michaela Filipková 488 Plavecký Štvrtok 900 68
   28.07.2003Zrušené obchodné meno:
   KOMPLEXNÉ EKONOMICKÉ SLUŽBY, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mgr Michaela Vallášová 488 Plavecký Štvrtok 900 68
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Mgr Michaela Vallášová 488 Plavecký Štvrtok 900 68
   18.09.1998Noví spoločníci:
   Mgr. Rudolf Borgula L.Dérera 4 Bratislava 831 01
   Ing. Mgr Michaela Vallášová 488 Plavecký Štvrtok 900 68
   Ing. Ján Borgula L.Dérera 4 Bratislava 831 01
   17.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Borgula L.Dérera 4 Bratislava 831 01
   Mgr. Rudolf Borgula L.Dérera 4 Bratislava 831 01
   Ing. Mgr Michaela Vallášová 488 Plavecký Štvrtok 900 68
   05.02.1998Nové obchodné meno:
   KOMPLEXNÉ EKONOMICKÉ SLUŽBY, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Kuzmányho 12 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   účtovné poradenstvo
   vedenie účtovníctva
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe dohody a autorom
   tvorba softwaru na základe autorského zákona
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Borgula L.Dérera 4 Bratislava 831 01
   Mgr. Rudolf Borgula L.Dérera 4 Bratislava 831 01
   Ing. Mgr Michaela Vallášová 488 Plavecký Štvrtok 900 68
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Rudolf Borgula L.Dérera 4 Bratislava 831 01
   Ing. Mgr Michaela Vallášová 488 Plavecký Štvrtok 900 68
   Ing. Ján Borgula L.Dérera 4 Bratislava 831 01