Vytvoriť faktúru

D. Expans - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno D. Expans
IČO 35741198
DIČ 2021401745
IČ DPH SK2021401745
Dátum vzniku 16 Februára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo D. Expans
Banšelova 3
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 108 000 €
Zisk 3 257 €
Aktíva 622 129 €
Vlastný kapitál 495 959 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 725,866
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 725,866
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 108,000
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 108,000
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 108,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 617,866
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 617,625
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 241
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 725,866
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 499,216
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 332
2. Ostatné fondy (427, 42X) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 488,988
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 503,046
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -14,058
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,257
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 226,650
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 226,130
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 225,170
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 520
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 520
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 108,000
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 108,000
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 103,738
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 103,218
D. Služby (účtová skupina 51) 520
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,262
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,262
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 45
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -45
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,217
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,257
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015