Vytvoriť faktúru

FORS - LAK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FORS - LAK
Stav Zrušená
IČO 35741261
DIČ 2020251904
Dátum vzniku 04 Februára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FORS - LAK
Pestovateľská 11
82104
Bratislava
Finančné informácie
Aktíva 10 161 €
Vlastný kapitál -7 971 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 10,161
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 10,161
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 9,965
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 6,492
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,492
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 87
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,386
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 196
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 196
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 10,161
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -7,971
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -14,610
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 5,722
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -20,332
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 0
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 18,132
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 261
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 261
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 17,871
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 15,548
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 15,548
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,328
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 258
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 737
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 0
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 0
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 0
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 0
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 0
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 0
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4272254.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35741261 DIČ: 2020251904
 • Sídlo: FORS - LAK, Pestovateľská 11, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 04 Februára 1998
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.11.2014Zrušené obchodné meno:
   FORS - LAK s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Pestovateľská 11 Bratislava 821 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   oprava karosérií, klampiarske a lakovacie práce
   opravy motorových vozidiel, pneuservis
   nákup a predaj motorových vozidiel - maloobchod a veľkoobchod
   nákup a predaj náhradných dielov, súčiastok, príslušenstva a doplnkov k motorovým vozidlám - maloobchod, veľkoobchod
   požičiavanie a prenájom motorových vozidiel
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a zákaziek
   poradenská činnosť v oblasti strojárenstva
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Peter Veselý I. Bukovčana 7 Bratislava 841 08
   Ing. Miloslav Drahoš Tatranská 57 Bratislava 841 06
   Andrej Aksamít Vážska 13 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Peter Veselý I. Bukovčana 7 Bratislava 841 08
   Ing. Miloslav Drahoš Tatranská 57 Bratislava 841 06
   15.10.2003Noví spoločníci:
   JUDr. Peter Veselý I. Bukovčana 7 Bratislava 841 08
   Ing. Miloslav Drahoš Tatranská 57 Bratislava 841 06
   14.10.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viliam Denko Štefánikova 31 Bratislava 811 05
   Ing. Miloslav Drahoš Tatranská 57 Bratislava 841 06
   JUDr. Peter Veselý I. Bukovčana 7 Bratislava 841 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viliam Denko Štefánikova 31 Bratislava 811 05 Skončenie funkcie: 25.11.2002
   05.02.2002Noví spoločníci:
   Andrej Aksamít Vážska 13 Bratislava 821 07
   04.02.2002Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Igor Aksamít Vážska 13 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Igor Aksamít Vážska 13 Bratislava 821 07
   05.10.2001Nové sidlo:
   Pestovateľská 11 Bratislava 821 04
   04.10.2001Zrušené sidlo:
   Páričkova 31 Bratislava 821 08
   22.09.1998Noví spoločníci:
   JUDr. Igor Aksamít Vážska 13 Bratislava 821 07
   Ing. Viliam Denko Štefánikova 31 Bratislava 811 05
   Ing. Miloslav Drahoš Tatranská 57 Bratislava 841 06
   JUDr. Peter Veselý I. Bukovčana 7 Bratislava 841 08
   21.09.1998Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Igor Aksamít Vážska 13 Bratislava 821 07
   Ing. Viliam Denko Štefánikova 31 Bratislava 811 05
   Ing. Miloslav Drahoš Tatranská 57 Bratislava 841 06
   JUDr. Peter Veselý I. Bukovčana 7 Bratislava 841 08
   04.02.1998Nové obchodné meno:
   FORS - LAK s.r.o.
   Nové sidlo:
   Páričkova 31 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   oprava karosérií, klampiarske a lakovacie práce
   opravy motorových vozidiel, pneuservis
   nákup a predaj motorových vozidiel - maloobchod a veľkoobchod
   nákup a predaj náhradných dielov, súčiastok, príslušenstva a doplnkov k motorovým vozidlám - maloobchod, veľkoobchod
   požičiavanie a prenájom motorových vozidiel
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a zákaziek
   poradenská činnosť v oblasti strojárenstva
   Noví spoločníci:
   JUDr. Igor Aksamít Vážska 13 Bratislava 821 07
   Ing. Viliam Denko Štefánikova 31 Bratislava 811 05
   Ing. Miloslav Drahoš Tatranská 57 Bratislava 841 06
   JUDr. Peter Veselý I. Bukovčana 7 Bratislava 841 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Igor Aksamít Vážska 13 Bratislava 821 07
   Ing. Viliam Denko Štefánikova 31 Bratislava 811 05 Skončenie funkcie: 25.11.2002
   JUDr. Peter Veselý I. Bukovčana 7 Bratislava 841 08
   Ing. Miloslav Drahoš Tatranská 57 Bratislava 841 06