Vytvoriť faktúru

F.Trading - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno F.Trading
Stav Zrušená
IČO 35741279
DIČ 2020252949
Dátum vzniku 04 Februára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo F.Trading
Kulíškova 29
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 283 €
Zisk -267 €
Aktíva 6 818 €
Vlastný kapitál -72 835 €
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 6,805
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 16,137
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -16,137
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,805
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 6,805
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -73,104
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 695
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -80,171
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -267
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 79,909
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 79,909
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 33,712
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,745
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 470
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 43,982
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 283
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 283
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 283
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 70
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 70
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -70
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 213
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -267
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Files
4461831.tif
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
 • IČO:35741279 DIČ: 2020252949
 • Sídlo: F.Trading, Kulíškova 29, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 04 Februára 1998
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.09.2004Nové sidlo:
   Kulíškova 29 Bratislava 821 08
   12.09.2004Zrušené sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 821 01
   29.10.1998Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a vo vyšších triedach
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Frindt Klincová 19 Bratislava
   Daniela Frindtová Klincová 19 Bratislava
   28.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Frindt Klincová 19 Bratislava
   04.02.1998Nové obchodné meno:
   F.Trading spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenstvo-konzultačná činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie výkonu služieb
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Frindt Klincová 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Dušan Frindt Klincová 19 Bratislava