Vytvoriť faktúru

VYDAVATEĽSTVO M.R.K. agency - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VYDAVATEĽSTVO M.R.K. agency
IČO 35741597
DIČ 2020211259
IČ DPH SK2020211259
Dátum vzniku 23 Februára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VYDAVATEĽSTVO M.R.K. agency
Kutlíkova 17
85250
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 269 518 €
Zisk 6 232 €
Aktíva 26 840 €
Vlastný kapitál -62 427 €
Kontaktné informácie
Email petrzalskenoviny@gmail.com
Phone(s) 0263835295, 0263838640, 0903565453
Mobile phone(s) 0903565453
Fax(es) 0263838640
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 57,565
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 24,053
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 24,053
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 24,053
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 31,379
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 27,948
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 20,441
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,441
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,507
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,431
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 41
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,390
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,133
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,839
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 294
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 57,565
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -56,195
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -69,066
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 18,311
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -87,377
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,232
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 113,760
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 172
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 172
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 18,695
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 88,004
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,556
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,556
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 81,283
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,903
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,765
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,497
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 6,889
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 6,889
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 161,649
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 269,518
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 161,649
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,475
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 104,394
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 261,343
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,130
D. Služby (účtová skupina 51) 192,697
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 61,919
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 44,491
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 15,205
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,223
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 159
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 512
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 512
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 926
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 8,175
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -36,178
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 984
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 93
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 93
O. Kurzové straty (563) 19
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 872
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -983
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,192
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,232
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35741597 DIČ: 2020211259 IČ DPH: SK2020211259
 • Sídlo: VYDAVATEĽSTVO M.R.K. agency, Kutlíkova 17, 85250, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Februára 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Gabriela Belanová Rovniankova 16 Bratislava 851 02 27.03.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Gabriela Belanová 6 639 € (100%) Rovniankova 16 Bratislava 851 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.05.2015Zrušeny predmety činnosti:
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   06.05.2015Nové predmety činnosti:
   Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
   Reklamné a marketingové služby
   Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   20.12.2011Nové sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 852 50
   Noví spoločníci:
   Gabriela Belanová Rovniankova 16 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   Gabriela Belanová Rovniankova 16 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 27.03.2010
   19.12.2011Zrušené sidlo:
   Rovniankova 4 Bratislava 851 02
   Zrušeny spoločníci:
   Michal Baranovič Holíčska 6 Bratislava 851 05
   Gabriela Baranovičová Rovniankova 16 Bratislava 851 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Gabriela Belanová Rovniankova 16 Bratislava 851 02
   27.03.2010Nový štatutárny orgán:
   Gabriela Belanová Rovniankova 16 Bratislava 851 02
   26.03.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Gabriela Baranovičová Rovniankova 16 Bratislava 851 02
   11.05.2007Nové predmety činnosti:
   organizovanie kultúrnych, spoločenských, športových podujatí a výstav v rozsahu voľnej živnosti
   technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, školení, seminárov a konferencií v rozsahu voľnej živnosti
   public relations - služby v oblasti vzťahov s verejnosťou
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   08.09.2004Noví spoločníci:
   Michal Baranovič Holíčska 6 Bratislava 851 05
   Gabriela Baranovičová Rovniankova 16 Bratislava 851 02
   07.09.2004Zrušeny spoločníci:
   Darina Bajanová Lenárdova 2 Bratislava 851 01
   Michal Baranovič Rovniankova 16 Bratislava 851 02
   Gabriela Baranovičová Rovniankova 16 Bratislava 851 02
   26.02.2002Nové obchodné meno:
   VYDAVATEĽSTVO M.R.K. agency, spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sadzba a zhotovovanie tlačiarenských predlôh
   Noví spoločníci:
   Darina Bajanová Lenárdova 2 Bratislava 851 01
   Michal Baranovič Rovniankova 16 Bratislava 851 02
   Gabriela Baranovičová Rovniankova 16 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   Gabriela Baranovičová Rovniankova 16 Bratislava 851 02
   25.02.2002Zrušené obchodné meno:
   ČEBUS Slovakia, dopravná a cestovná kancelária, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   ČEBUS dopravná a cestovná kancelária, spol. s r.o, IČO 46 974 087 Běhunská 19 Brno Česká republika
   M.R.K. agency, s.r.o. IČO: 34 106 260 Špitálska 35 Bratislava
   Darina Bajanová Lenárdova 2 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Michal Baranovič Rovniankova 16 Bratislava 851 02
   19.06.1998Noví spoločníci:
   ČEBUS dopravná a cestovná kancelária, spol. s r.o, IČO 46 974 087 Běhunská 19 Brno Česká republika
   M.R.K. agency, s.r.o. IČO: 34 106 260 Špitálska 35 Bratislava
   Darina Bajanová Lenárdova 2 Bratislava 851 01
   18.06.1998Zrušeny spoločníci:
   ČEBUS dopravná a cestovná kancelária, spol. s r.o, IČO 46 974 087 Běhunská 19 Brno Česká republika
   M.R.K. agency, s.r.o. IČO: 34 106 260 Špitálska 35 Bratislava
   Darina Bajanová Lenárdova 2 Bratislava 851 01
   23.02.1998Nové obchodné meno:
   ČEBUS Slovakia, dopravná a cestovná kancelária, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Rovniankova 4 Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   ČEBUS dopravná a cestovná kancelária, spol. s r.o, IČO 46 974 087 Běhunská 19 Brno Česká republika
   M.R.K. agency, s.r.o. IČO: 34 106 260 Špitálska 35 Bratislava
   Darina Bajanová Lenárdova 2 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Michal Baranovič Rovniankova 16 Bratislava 851 02