Vytvoriť faktúru

UNIVOLT- Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 20.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno UNIVOLT- Slovakia
IČO 35741619
DIČ 2020203856
IČ DPH SK2020203856
Dátum vzniku 23 Februára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo UNIVOLT- Slovakia
Šenkvická cesta 16
90201
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 776 781 €
Zisk 77 825 €
Aktíva 1 878 255 €
Vlastný kapitál 1 344 935 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0336451004, 0336451045, 0336902450
Dátum aktualizácie údajov: 20.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,663,494
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,610,475
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,610,475
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 800,796
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 801,730
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 7,949
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 52,982
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 33,055
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 29,413
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 29,413
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,642
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 19,927
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 130
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 19,797
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 37
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 37
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,663,494
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,458,723
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,013,879
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,013,879
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 37,639
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 37,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 329,380
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 329,380
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 77,825
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 204,771
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 25,668
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 775
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 24,893
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 173,403
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 146,767
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 146,767
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 523
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 360
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,826
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 10,927
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,700
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 5,700
Dátum aktualizácie údajov: 20.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 776,387
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 776,781
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 55,822
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 720,565
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 394
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 676,645
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 44,296
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 253,213
D. Služby (účtová skupina 51) 245,158
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 12,221
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 8,936
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,891
4. Sociálne náklady (527, 528) 394
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 21,378
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 89,993
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 89,993
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,386
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 100,136
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 233,720
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 903
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 654
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 654
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 249
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -902
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 99,234
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 21,409
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 21,409
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 77,825
Dátum aktualizácie údajov: 20.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 20.05.2016
 • IČO:35741619 DIČ: 2020203856 IČ DPH: SK2020203856
 • Sídlo: UNIVOLT- Slovakia, Šenkvická cesta 16, 90201, Pezinok
 • Dátum vzniku: 23 Februára 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Mag. Dr. Michael Pőcksteiner Geylinggasse 17/12 1130 Viedeň Rakúsko prechodný pobyt na území SR : ul. 1. mája 2676/45 Pezinok 20.10.1999
  Peter Steigenberger Kellergasse 7 Siegersdorf 3041 Rakúska republika 27.08.2013
  Mag. Rainer Lichtenberger Stettnerweg 27 Korneuburg A-2100 Rakúska republika 27.08.2013
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Dietzel Gesellschaft m.b.H. 1 013 879 € (100%) Viedeň 1111 Rakúska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.09.2013Noví spoločníci:
   Dietzel Gesellschaft m.b.H. 1. Haidequerstr. 3 - 5 Viedeň 1111 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Steigenberger Kellergasse 7 Siegersdorf 3041 Rakúska republika Vznik funkcie: 27.08.2013
   Mag. Rainer Lichtenberger Stettnerweg 27 Korneuburg A-2100 Rakúska republika Vznik funkcie: 27.08.2013
   18.11.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mag. Dr. Michael Pőcksteiner Geylinggasse 17/12 1130 Viedeň Rakúsko prechodný pobyt na území SR : ul. 1. mája 2676/45 Pezinok Vznik funkcie: 20.10.1999
   10.10.2000Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   11.02.1999Nové sidlo:
   Šenkvická cesta 16 Pezinok 902 01
   23.02.1998Nové obchodné meno:
   UNIVOLT- Slovakia s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba a predaj tovaru z plastov a kovu v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť