Vytvoriť faktúru

Landmark - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Landmark
IČO 35741741
DIČ 2021374036
IČ DPH SK2021374036
Dátum vzniku 23 Februára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Landmark
Nám. Slobody 11
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 20 736 €
Zisk 19 101 €
Aktíva 108 €
Vlastný kapitál -52 648 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0903705931
Mobile phone(s) 0903705931
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 154
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 154
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 154
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 154
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 154
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -30,555
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 232
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 232
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -56,527
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 5,224
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -61,751
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 19,101
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 30,709
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 30,709
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 141
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 141
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,024
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 29,544
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 20,736
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 20,736
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 100
D. Služby (účtová skupina 51) 100
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 20,636
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -100
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 20,635
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,534
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,534
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 19,101
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35741741 DIČ: 2021374036 IČ DPH: SK2021374036
 • Sídlo: Landmark, Nám. Slobody 11, 81106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Februára 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Miroslav Martinček Sibírska 46 Bratislava 831 02 08.01.2008
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Miroslav Martinček 13 280 € (100%) Sibírska 46 Bratislava 831 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.02.2008Nové sidlo:
   Nám. Slobody 11 Bratislava 811 06
   Noví spoločníci:
   Miroslav Martinček Sibírska 46 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Martinček Sibírska 46 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 08.01.2008
   31.01.2008Zrušené sidlo:
   Šándorova 13 Bratislava 821 03
   Zrušeny spoločníci:
   Miloš Kvasnička Šándorova 13 Bratislava 821 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miloš Kvasnička Šándorova 13 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 28.03.2007
   03.05.2007Nové sidlo:
   Šándorova 13 Bratislava 821 03
   02.05.2007Zrušené sidlo:
   Sibírska 46 Bratislava 831 02
   20.04.2007Noví spoločníci:
   Miloš Kvasnička Šándorova 13 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   Miloš Kvasnička Šándorova 13 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 28.03.2007
   19.04.2007Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Martinček Sibírska 46 Bratislava 831 02
   Radoslava Martinček Sibírska 46 Bratislava 831 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Martinček Sibírska 46 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 27.05.2003
   Radoslava Martinček Sibírska 46 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 27.05.2003
   17.12.2004Nové obchodné meno:
   Landmark, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Sibírska 46 Bratislava 831 02
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Miroslav Martinček Sibírska 46 Bratislava 831 02
   Radoslava Martinček Sibírska 46 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Martinček Sibírska 46 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 27.05.2003
   Radoslava Martinček Sibírska 46 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 27.05.2003
   16.12.2004Zrušené obchodné meno:
   HADRON s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Slávičie údolie 6 Bratislava 811 02
   Zrušeny spoločníci:
   Milan Gucman Na kaštieli 6 Bratislava
   Siloš Pohanka Slávičie údolie 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Gucman Na kaštieli 6 Bratislava
   Siloš Pohanka Slávičie údolie 6 Bratislava
   08.12.1998Nové obchodné meno:
   HADRON s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Milan Gucman Na kaštieli 6 Bratislava
   Siloš Pohanka Slávičie údolie 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   07.12.1998Zrušené obchodné meno:
   LORRYTRANS, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Róbert Berec Grösslingova 28 Bratislava
   Milan Gucman Na kaštieli 6 Bratislava
   Siloš Pohanka Slávičie údolie 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Róbert Berec Grösslingova 28 Bratislava
   23.02.1998Nové obchodné meno:
   LORRYTRANS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Slávičie údolie 6 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   špedičná činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a reklamy
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   vydavateľská činnosť
   výroba videa
   predaj a požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo - obrazových záznamov
   organizovanie kultúrnych, kultúrno-spoločenských a umeleckých podujatí
   prenájom strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov a výpočtovej techniky
   prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   Róbert Berec Grösslingova 28 Bratislava
   Milan Gucman Na kaštieli 6 Bratislava
   Siloš Pohanka Slávičie údolie 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Róbert Berec Grösslingova 28 Bratislava
   Milan Gucman Na kaštieli 6 Bratislava
   Siloš Pohanka Slávičie údolie 6 Bratislava