Vytvoriť faktúru

ALBO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ALBO
IČO 35741899
DIČ 2020270296
IČ DPH SK2020270296
Dátum vzniku 27 Februára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALBO
Žižkova 24
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 367 389 €
Zisk 1 086 €
Aktíva 150 250 €
Vlastný kapitál 10 970 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903416400, +421903434546, +421903303023
Fax(es) 0245642303
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 109,445
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 53,871
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 11,840
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 68,412
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 51,651
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 438
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,455
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 177,857
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 12,056
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 3,667
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,086
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 165,801
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 346
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 165,455
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 38,423
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 3,581
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,249
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 121,202
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 367,389
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 351,176
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,400
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,813
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 361,986
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 149
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 165,225
C. Služby (účtová skupina 51) 133,742
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 37,098
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,324
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 23,720
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 728
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,403
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 52,060
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 3,085
M. Nákladové úroky (562) 1
N. Kurzové straty (563) 53
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,031
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,084
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,319
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,233
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,086
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015