Vytvoriť faktúru

GASOR - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GASOR
IČO 35741937
DIČ 2020242983
IČ DPH SK2020242983
Dátum vzniku 18 Februára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GASOR
Podzáhradná 68
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 48 600 €
Zisk 8 873 €
Aktíva 10 336 €
Vlastný kapitál -23 694 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0245248461, 0245258782
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 19,907
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 4,860
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 15,047
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 19,907
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -14,820
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 679
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -31,011
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 8,873
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 34,727
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 8
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 34,719
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,001
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 215
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,503
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 28,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 48,600
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 48,600
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 37,723
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3
C. Služby (účtová skupina 51) 35,151
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 2,569
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 10,877
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 13,446
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 93
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 93
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -93
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 10,784
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,911
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 8,873
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015