Vytvoriť faktúru

RELAX PRO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno RELAX PRO
IČO 35741953
DIČ 2020230003
IČ DPH SK2020230003
Dátum vzniku 27 Februára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RELAX PRO
Teslova 43
82102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 000 €
Zisk -1 177 617 €
Aktíva 1 438 077 €
Vlastný kapitál 834 958 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0903410080
Mobile phone(s) 0903410080
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 814,505
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 5,577
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 5,577
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 5,577
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 808,928
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 400,000
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 400,000
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 189,290
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 26,722
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 26,722
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 68
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 162,500
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 219,638
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 212,141
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 7,497
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 814,505
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 210,466
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,639
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,374,805
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,374,805
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,177,617
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 604,039
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 603,839
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 602,764
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,075
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 200
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 200
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 5,001
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,000
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,000
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 624,480
D. Služby (účtová skupina 51) 473
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 116
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,134
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,134
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 621,757
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -623,480
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -473
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,001
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 4,000
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 557,178
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 4,000
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 553,178
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -553,177
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,176,657
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,177,617
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35741953 DIČ: 2020230003 IČ DPH: SK2020230003
 • Sídlo: RELAX PRO, Teslova 43, 82102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 27 Februára 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Richard Reicher Žitavská 5041/16 Bratislava 821 07 10.01.2011
  Ing. Peter Bučko Ružový háj 1353/5 Dunajská Streda 929 01 10.11.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  CHRAUS, a.s. v likvidácii 6 639 € (100%) Bratislava 811 09
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.11.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bučko Ružový háj 1353/5 Dunajská Streda 929 01 Vznik funkcie: 10.11.2014
   15.02.2011Nový štatutárny orgán:
   Richard Reicher Žitavská 5041/16 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 10.01.2011
   14.02.2011Zrušeny spoločníci:
   Dušan Hégli Jesenského 61 Štúrovo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Hégli Jesenského 61 Štúrovo
   10.12.2009Nové sidlo:
   Teslova 43 Bratislava 821 02
   09.12.2009Zrušené sidlo:
   Kvačalova 53 Bratislava 821 08
   20.07.2005Noví spoločníci:
   CHRAUS, a.s. v likvidácii IČO: 35 749 024 Pribinova 22 Bratislava 811 09
   19.07.2005Zrušeny spoločníci:
   CHRAUS, o.c.p. a.s. IČO: 35 749 024 Čajakova 26 Bratislava 831 01
   05.11.2003Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
   vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
   03.06.2002Nové sidlo:
   Kvačalova 53 Bratislava 821 08
   02.06.2002Zrušené sidlo:
   Janka Kráľa 21 Bratislava 821 06
   06.04.1999Nové sidlo:
   Janka Kráľa 21 Bratislava 821 06
   Noví spoločníci:
   CHRAUS, o.c.p. a.s. IČO: 35 749 024 Čajakova 26 Bratislava 831 01
   Dušan Hégli Jesenského 61 Štúrovo
   05.04.1999Zrušené sidlo:
   Čajakova 26 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   CHRAUS, o.c.p. a.s. IČO: 35 749 024 Čajakova 26 Bratislava 831 01
   15.01.1999Noví spoločníci:
   CHRAUS, o.c.p. a.s. IČO: 35 749 024 Čajakova 26 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Dušan Hégli Jesenského 61 Štúrovo
   14.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Samuel Polakovič Mierové nám. 14 Malacky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Morvay Nám. 1.mája 69/49 Senec
   27.02.1998Nové obchodné meno:
   RELAX PRO, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Čajakova 26 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov a výkonu služieb
   poradenstvo v oblasti nákupu a predaja tovarov
   usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamné činnosti
   prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   Samuel Polakovič Mierové nám. 14 Malacky
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Morvay Nám. 1.mája 69/49 Senec