Vytvoriť faktúru

KRAS TRADE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 22.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KRAS TRADE
IČO 35741970
DIČ 2020242840
IČ DPH SK2020242840
Dátum vzniku 03 Marca 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KRAS TRADE
Šustekova 51
85104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 29 659 €
Zisk -16 296 €
Aktíva 79 405 €
Vlastný kapitál 33 270 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0252620544, 0252620545, 0252620546, 0903783078
Mobile phone(s) 0903783078
Dátum aktualizácie údajov: 22.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 4,670
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 0
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 4,670
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 39,689
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 13,286
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,071
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 11,614
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 44,359
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 16,974
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 332
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 25,967
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -16,296
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 27,385
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 96
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 22,140
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 11,024
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,094
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 10,022
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 5,149
Dátum aktualizácie údajov: 22.10.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 29,659
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 29,600
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 59
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 44,682
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,737
C. Služby (účtová skupina 51) 31,177
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 10,134
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 134
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 132
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,368
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -15,023
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -3,314
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 3
X. Výnosové úroky (662) 3
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 316
N. Kurzové straty (563) 71
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 245
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -313
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -15,336
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -16,296
Dátum aktualizácie údajov: 22.10.2015
Dátum aktualizácie údajov: 22.10.2015