Vytvoriť faktúru

INFODAT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno INFODAT
IČO 35742011
DIČ 2020219916
IČ DPH SK2020219916
Dátum vzniku 04 Marca 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INFODAT
Galbavého 3
84101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 16 649 €
Zisk -3 028 €
Aktíva 8 624 €
Vlastný kapitál 8 491 €
Kontaktné informácie
Email infodat.sro@stonline.sk
Phone(s) 0903463642
Mobile phone(s) 0903463642
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 14,273
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 13,929
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 12,300
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 12,300
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,300
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,629
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,629
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 344
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 344
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 14,273
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,988
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 4,045
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,028
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,285
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 6,285
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 648
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 648
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,793
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,844
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 16,649
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 16,649
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 239
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 16,410
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 18,717
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 302
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 10,796
D. Služby (účtová skupina 51) 7,397
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 222
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,068
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,846
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,068
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,028
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015