Vytvoriť faktúru

boardlife.sk - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno boardlife.sk
IČO 35742135
DIČ 2021389073
IČ DPH SK2021389073
Dátum vzniku 04 Marca 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo boardlife.sk
Vajnorská 48
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 106 607 €
Zisk -34 148 €
Aktíva 100 613 €
Vlastný kapitál 62 657 €
Kontaktné informácie
Email boardlife@boardlife.sk
Phone(s) 0948202626
Mobile phone(s) 0903456937, 0911470246
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 2,748
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 2,748
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,748
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 68,407
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 4,791
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,240
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 53,376
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 71,155
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 28,509
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 56,018
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -34,148
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 42,646
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 364
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 41,280
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 19,286
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,664
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 846
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 18,484
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,002
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 106,607
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 103,358
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,249
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 138,497
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 26,180
C. Služby (účtová skupina 51) 73,847
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 29,745
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 419
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 7,946
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 360
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -31,890
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 3,331
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,299
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,299
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,298
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -33,188
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -34,148
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35742135 DIČ: 2021389073 IČ DPH: SK2021389073
 • Sídlo: boardlife.sk, Vajnorská 48, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 04 Marca 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Sasák Vajnorská 48 Bratislava 20.03.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Peter Sasák 6 640 € (100%) Vajnorská 48 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.02.2011Nové obchodné meno:
   boardlife.sk, s. r. o.
   03.02.2011Zrušené obchodné meno:
   ONION, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Budinský Lachova 13 Bratislava
   30.07.2002Nové obchodné meno:
   ONION, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vajnorská 48 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Sasák Vajnorská 48 Bratislava 831 04
   Jozef Budinský Lachova 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Sasák Vajnorská 48 Bratislava Vznik funkcie: 20.03.2002
   29.07.2002Zrušené obchodné meno:
   Arthur Steinberg Media s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Staré Záhrady 35 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Ľuboš Zaťko Štefana Králika 4 Bratislava
   Tomáš Fiala Vrbova 793/5 Praha Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ľuboš Zaťko Štefana Králika 4 Bratislava Skončenie funkcie: 20.03.2002
   21.06.1999Nové sidlo:
   Staré Záhrady 35 Bratislava 821 05
   20.06.1999Zrušené sidlo:
   Červeňova 6 Bratislava 811 03
   17.12.1998Nové obchodné meno:
   Arthur Steinberg Media s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Mgr. Ľuboš Zaťko Štefana Králika 4 Bratislava
   Tomáš Fiala Vrbova 793/5 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Ľuboš Zaťko Štefana Králika 4 Bratislava Skončenie funkcie: 20.03.2002
   16.12.1998Zrušené obchodné meno:
   Poker AV s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Poker AV s.r.o. IČO: 61 457 949 Brabcova 1/686 London Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Andrea Schmidtová Krásnohorská 9 Bratislava
   30.07.1998Nové sidlo:
   Červeňova 6 Bratislava 811 03
   29.07.1998Zrušené sidlo:
   Radvanská 1 Bratislava 811 01
   04.03.1998Nové obchodné meno:
   Poker AV s.r.o.
   Nové sidlo:
   Radvanská 1 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaj iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblati kultúry a obchodu
   reklamná a propagačná činnosť
   výroba videoprogramov
   grafické práce
   Noví spoločníci:
   Poker AV s.r.o. IČO: 61 457 949 Brabcova 1/686 London Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Andrea Schmidtová Krásnohorská 9 Bratislava