Vytvoriť faktúru

CLINICUM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CLINICUM
IČO 35742194
DIČ 2021402086
Dátum vzniku 06 Marca 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CLINICUM
Spišské Hanušovce 49
05904
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 96 689 €
Zisk 3 519 €
Aktíva 41 132 €
Vlastný kapitál 13 815 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0524822708
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 61,570
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 26,777
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 26,777
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 26,777
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 33,887
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 686
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 637
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 49
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 15,734
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 15,734
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,734
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 17,467
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,515
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 14,952
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 906
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 906
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 61,570
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,026
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 204
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 204
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,519
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 50,544
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 247
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 247
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 5,701
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,223
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,223
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,881
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,116
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,481
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 6,303
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 6,303
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 38,293
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 95,139
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 96,689
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 5
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 95,139
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 545
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 86,711
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 3
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 11,508
D. Služby (účtová skupina 51) 12,867
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 46,037
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 33,814
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 10,926
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,297
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,059
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 13,802
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 13,802
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,435
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 9,978
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 70,766
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,978
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,740
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,740
O. Kurzové straty (563) 3
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,235
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,977
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,001
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,482
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,482
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,519
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4215617.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35742194 DIČ: 2021402086
 • Sídlo: CLINICUM, Spišské Hanušovce 49, 05904, Bratislava
 • Dátum vzniku: 06 Marca 1998
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.11.2008Nové sidlo:
   Spišské Hanušovce 49 Spišské Hanušovce 059 04
   10.11.2008Zrušené sidlo:
   Sibírska 15 Bratislava 831 02
   Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Daša Kostková Spišské Hanušovce 72 Spišské Hanušovce 059 04
   MUDr. Elena Nutterová Sibírska 15 Bratislava 831 02
   06.03.1998Nové obchodné meno:
   CLINICUM, spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Sibírska 15 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným pre- vádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v nákupe a pre- daji tovarov a vo výkone služieb
   Noví spoločníci:
   MUDr. Igor Kostka Spišské Hanušovce 49 Spišské Hanušovce 059 04
   MUDr. Daša Kostková Spišské Hanušovce 72 Spišské Hanušovce 059 04
   MUDr. Elena Nutterová Sibírska 15 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Igor Kostka Spišské Hanušovce 49 Spišské Hanušovce 059 04