Vytvoriť faktúru

BV - STAV - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BV - STAV
IČO 35742224
DIČ 2020252080
IČ DPH SK2020252080
Dátum vzniku 06 Marca 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BV - STAV
Na vrátkach 3
84101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 129 263 €
Zisk -34 267 €
Aktíva 23 051 €
Vlastný kapitál -179 637 €
Kontaktné informácie
Email bvstav@nextra.sk
Webová stránka http://www.bvstav.sk
Mobile phone(s) +421903256677, +421903724803
Fax(es) 0264530022
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 10,135
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 10,135
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 10,135
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,716
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 520
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,315
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 881
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 18,851
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -213,904
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 709
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -186,985
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -34,267
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 232,755
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 9,001
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 221,903
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 9,465
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 13,716
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,531
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 195,191
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,545
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 306
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 129,263
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 128,603
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 660
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 159,978
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 83,507
C. Služby (účtová skupina 51) 37,737
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 23,956
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,067
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 3,475
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,236
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -30,715
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 7,359
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,592
M. Nákladové úroky (562) 2,258
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 334
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,592
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -33,307
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -34,267
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015