Vytvoriť faktúru

x-claim - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno x-claim
IČO 35742259
DIČ 2020219850
IČ DPH SK2020219850
Dátum vzniku 06 Marca 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo x-claim
Kolískova 1
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 94 638 €
Zisk 42 409 €
Kontaktné informácie
Email krisanda@xclaim.sk
Phone(s) +421265315174, +421265444755
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 214,303
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 154,626
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 57,919
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 214,303
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 153,358
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 103,646
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 42,409
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 60,945
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 944
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 59,979
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 15,524
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 307
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,027
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 38,121
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 22
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 94,638
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 94,638
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 39,890
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,611
C. Služby (účtová skupina 51) 27,789
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 5,622
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 433
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 435
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 54,748
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 61,238
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 296
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 296
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -296
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 54,452
P. Daň z príjmov (591, 595) 12,043
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 42,409
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35742259 DIČ: 2020219850 IČ DPH: SK2020219850
 • Sídlo: x-claim, Kolískova 1, 84105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 06 Marca 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Rastislav Krišanda Botanická 11 Trnava 917 08 11.06.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Rastislav Krišanda 13 280 € (100%) Botanická 11 Trnava 917 08
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.09.2008Zrušeny spoločníci:
   CEM, s.r.o. IČO: 35 845 155 M. Marečka 9 Bratislava 841 07
   27.05.2003Noví spoločníci:
   Rastislav Krišanda Botanická 11 Trnava 917 08
   CEM, s.r.o. IČO: 35 845 155 M. Marečka 9 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   Rastislav Krišanda Botanická 11 Trnava 917 08 Vznik funkcie: 11.06.2002
   26.05.2003Zrušeny spoločníci:
   Rastislav Krišanda sidl. SNP 29 Skalica 909 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Rastislav Krišanda sidl. SNP 29 Skalica 909 01 Vznik funkcie: 12.06.2002
   05.08.2002Nové sidlo:
   Kolískova 1 Bratislava 841 05
   Noví spoločníci:
   Rastislav Krišanda sidl. SNP 29 Skalica 909 01
   Nový štatutárny orgán:
   Rastislav Krišanda sidl. SNP 29 Skalica 909 01 Vznik funkcie: 12.06.2002
   04.08.2002Zrušené sidlo:
   Tupolevova 10 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Rastislav Krišanda Strečnianska 5 Bratislava 851 04
   Martin Šimunič Tupolevova 10 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Šimunič Tupolevova 10 Bratislava 851 01 Skončenie funkcie: 11.06.2002
   14.12.2001Nové obchodné meno:
   x-claim s.r.o.
   Nové sidlo:
   Tupolevova 10 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Rastislav Krišanda Strečnianska 5 Bratislava 851 04
   Martin Šimunič Tupolevova 10 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Martin Šimunič Tupolevova 10 Bratislava 851 01 Skončenie funkcie: 11.06.2002
   13.12.2001Zrušené obchodné meno:
   ENTER 2000 s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Staré grunty 53 Bratislava 842 47
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Hrnko Železničná 66 Žilina 010 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Hrnko Železničná 66 Žilina 010 03
   01.10.1999Noví spoločníci:
   Ing. Martin Hrnko Železničná 66 Žilina 010 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Hrnko Železničná 66 Žilina 010 03
   30.09.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karin Gubalová Tulská 4/42 Žilina 010 08
   Ing. Martin Hrnko Železničná 66 Žilina 010 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karin Gubalová Tulská 4/42 Žilina 010 08
   06.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Karin Gubalová Tulská 4/42 Žilina 010 08
   Ing. Martin Hrnko Železničná 66 Žilina 010 03
   05.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karin Gubalová Tulská 4/42 Žilina 010 08
   Ing. Martin Hrnko Železničná 66 Žilina 010 03
   06.03.1998Nové obchodné meno:
   ENTER 2000 s.r.o.
   Nové sidlo:
   Staré grunty 53 Bratislava 842 47
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   kopírovacie služby
   výroba vizitiek, letákov a rôznych tlačív počítačom
   organizovanie školení a kurzov
   reklamná a inzertná činnosť
   vydavateľská činnosť
   prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
   automatizované spracovanie dát
   poradenské služby ohľadne programov na automatizované spracovanie dát
   Noví spoločníci:
   Ing. Karin Gubalová Tulská 4/42 Žilina 010 08
   Ing. Martin Hrnko Železničná 66 Žilina 010 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Karin Gubalová Tulská 4/42 Žilina 010 08