Vytvoriť faktúru

S and R - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno S and R
IČO 35742305
DIČ 2020201029
IČ DPH SK2020201029
Dátum vzniku 06 Marca 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo S and R
Bratislavská 87
90046
Most pri Bratislave
Finančné informácie
Tržby a výnosy 375 196 €
Zisk 10 134 €
Aktíva 190 937 €
Vlastný kapitál 27 798 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0245951519
Mobile phone(s) +421905262340
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 118,200
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 23,179
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 23,179
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 23,179
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 94,546
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 12,255
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 12,255
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 1,400
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,400
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 34,730
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 34,039
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 34,039
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 691
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 46,161
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 40,305
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 5,856
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 475
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 475
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 118,200
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 37,932
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 30,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 30,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 66,000
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -68,202
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 8,373
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -76,575
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,134
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 80,268
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 12,026
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 11,390
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 11,390
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 636
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 66,203
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 58,599
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 58,599
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,381
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,796
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,785
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,642
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,039
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,039
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 375,196
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 375,196
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 375,193
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 359,875
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 167,556
D. Služby (účtová skupina 51) 109,283
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 67,039
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 48,267
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 16,080
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,692
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 602
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 10,336
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 10,336
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,059
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 15,321
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 98,354
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,227
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,565
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,565
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,662
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,227
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,094
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 10,134
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35742305 DIČ: 2020201029 IČ DPH: SK2020201029
 • Sídlo: S and R, Bratislavská 87, 90046, Most pri Bratislave
 • Dátum vzniku: 06 Marca 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Jana Bagiová Čataj 260 Čataj 900 83 23.05.2012
  Mgr. Michal Švec Rovinka 1439 Rovinka 900 41 08.08.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Starý otec, a. s. 30 000 € (100%) Bratislava 821 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.08.2014Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Michal Švec Rovinka 1439 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 08.08.2014
   26.08.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Michal Pikna Ľudovíta Fullu 9/A Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 18.06.2013
   12.11.2013Nové sidlo:
   Bratislavská 87 Most pri Bratislave 900 46
   11.11.2013Zrušené sidlo:
   Bratislavská 88 Most pri Bratislave 900 46
   13.08.2013Noví spoločníci:
   Starý otec, a. s. Vlčie hrdlo 61 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Michal Pikna Ľudovíta Fullu 9/A Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 18.06.2013
   12.08.2013Zrušeny spoločníci:
   Stará otec, a. s. Vlčie hrdlo 61 Bratislava 821 07
   30.05.2012Noví spoločníci:
   Stará otec, a. s. Vlčie hrdlo 61 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Jana Bagiová Čataj 260 Čataj 900 83 Vznik funkcie: 23.05.2012
   29.05.2012Zrušeny spoločníci:
   Stanislav Hrkeľ Športová 450 Most pri Bratislave 900 46
   Rozália Hrkeľová Športová 450 Most pri Bratislave 900 46
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Stanislav Hrkeľ Športová 450 Most pri Bratislave 900 46
   Rozália Hrkeľová Športová 450 Most pri Bratislave 900 46
   01.03.2000Noví spoločníci:
   Stanislav Hrkeľ Športová 450 Most pri Bratislave 900 46
   Rozália Hrkeľová Športová 450 Most pri Bratislave 900 46
   29.02.2000Zrušeny predmety činnosti:
   opravy poľnohospodárskych strojov
   Zrušeny spoločníci:
   Stanislav Hrkeľ Športová 450 Most pri Bratislave 900 46
   Rozália Hrkeľová Športová 450 Most pri Bratislave 900 46
   06.03.1998Nové obchodné meno:
   S and R, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislavská 88 Most pri Bratislave 900 46
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba pekárenských výrobkov
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   opravy poľnohospodárskych strojov
   Noví spoločníci:
   Stanislav Hrkeľ Športová 450 Most pri Bratislave 900 46
   Rozália Hrkeľová Športová 450 Most pri Bratislave 900 46
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Stanislav Hrkeľ Športová 450 Most pri Bratislave 900 46
   Rozália Hrkeľová Športová 450 Most pri Bratislave 900 46