Vytvoriť faktúru

B & K BUSINESS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno B & K BUSINESS
IČO 35742348
DIČ 2021390041
Dátum vzniku 05 Marca 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo B & K BUSINESS
Hečkova 16
83105
Bratislava
Finančné informácie
Aktíva 9 430 €
Vlastný kapitál 4 657 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421904224114
Mobile phone(s) +421904224114
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 9,430
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,430
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 57
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 57
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 19
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 19
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 9,354
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 9,146
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 208
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,430
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,657
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 34
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 34
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -2,016
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 536
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -2,552
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,773
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 4,773
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,631
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,631
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 75
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,803
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 264
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4250971.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015