Vytvoriť faktúru

EUROCONTROL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 10.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno EUROCONTROL
IČO 35742402
DIČ 2020252168
IČ DPH SK2020252168
Dátum vzniku 10 Marca 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EUROCONTROL
Priemyselná 12
96563
Žiar nad Hronom
Finančné informácie
Tržby a výnosy 46 969 €
Zisk -8 649 €
Aktíva 36 536 €
Vlastný kapitál 6 172 €
Kontaktné informácie
Email eurocontrol@eurocontrol.sk
Phone(s) 0456724629
Fax(es) 0456724629
Dátum aktualizácie údajov: 10.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 34,265
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 34,265
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 34,265
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 10,499
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 5,190
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 292
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,336
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 44,764
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 5,526
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 16,597
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 16,597
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,660
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -4,082
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -8,649
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 39,238
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 35,910
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 3,328
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 998
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,374
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 956
Dátum aktualizácie údajov: 10.05.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 46,969
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 45,991
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 978
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 52,906
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,572
C. Služby (účtová skupina 51) 10,094
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 19,409
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,570
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 15,374
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,887
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -5,937
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 31,325
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,752
M. Nákladové úroky (562) 1,443
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 309
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,752
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -7,689
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -8,649
Dátum aktualizácie údajov: 10.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 10.05.2016