Vytvoriť faktúru

GRAFIS REKLAMA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GRAFIS REKLAMA
IČO 35742411
DIČ 2020242928
IČ DPH SK2020242928
Dátum vzniku 10 Marca 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GRAFIS REKLAMA
Čiernovodská 6
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 238 432 €
Zisk 2 830 €
Aktíva 61 282 €
Vlastný kapitál 8 532 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421949577757, +421902779797, +421905564222, +421948056743
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 10,367
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 10,367
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 10,367
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 36,826
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 17,139
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,442
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,786
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 47,193
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 11,362
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 332
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 1,229
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,830
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 35,831
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 119
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 35,210
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 12,066
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,661
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,533
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 17,950
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 502
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 238,432
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 235,760
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,672
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 232,954
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 133,452
C. Služby (účtová skupina 51) 49,778
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 33,782
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 635
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 15,307
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,478
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 52,530
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,678
M. Nákladové úroky (562) 439
N. Kurzové straty (563) 6
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,233
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,677
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,801
P. Daň z príjmov (591, 595) 971
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,830
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35742411 DIČ: 2020242928 IČ DPH: SK2020242928
 • Sídlo: GRAFIS REKLAMA, Čiernovodská 6, 82107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Marca 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Peter Kürt Čiernovodská 6 Bratislava 821 07 10.03.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Peter Kürt 5 643 € (85%) Čiernovodská 6 Bratislava 821 07
  Marianna Kürtová 996 € (15%) Ožvoldíkova 4 Bratislava 841 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   02.04.2003Noví spoločníci:
   Marianna Kürtová Ožvoldíkova 4 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Kürt Čiernovodská 6 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 10.03.1998
   01.04.2003Zrušeny spoločníci:
   Ákos Koller Ivanská 69/15 Malinovo 900 45
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Kürt Čiernovodská 6 Bratislava 821 07
   10.03.1998Nové obchodné meno:
   GRAFIS REKLAMA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Čiernovodská 6 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   reklmaná a propagačná činnosť
   výroba reklamy v rozsahu voľnej živnosti
   vydavateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Peter Kürt Čiernovodská 6 Bratislava 821 07
   Ákos Koller Ivanská 69/15 Malinovo 900 45
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Kürt Čiernovodská 6 Bratislava 821 07