Vytvoriť faktúru

DACH-ING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 09.09.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno DACH-ING
IČO 35742453
DIČ 2020229739
IČ DPH SK2020229739
Dátum vzniku 11 Marca 1998
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo DACH-ING
Jakubovo Námestie 13
81109
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -960 €
Vlastný kapitál 257 637 €
Kontaktné informácie
Email strecha@strecha.sk
Phone(s) 0905545411
Fax(es) 0243424141
Dátum aktualizácie údajov: 09.09.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 25,000
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 25,000
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 25,000
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 24,040
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 25,000
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 25,000
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -960
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 960
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 960
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
Dátum aktualizácie údajov: 09.09.2016
Income and expenses 2014
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -960
Dátum aktualizácie údajov: 09.09.2016