Vytvoriť faktúru

DO Biela Skala - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DO Biela Skala
IČO 35742496
DIČ 2021400678
Dátum vzniku 12 Marca 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DO Biela Skala
Biela Skala
90089
Biela Skala Častá
Finančné informácie
Tržby a výnosy 569 512 €
Zisk 115 615 €
Aktíva 399 387 €
Vlastný kapitál 102 484 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.dobielaskala.sk
Phone(s) +421336409065, +421336409067, +421336409066
Fax(es) 0336490233
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 370,617
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 216,509
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 216,509
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 67,530
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 153,289
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,827
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 -6,137
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 150,063
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,619
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,619
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 111,997
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 111,997
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 111,997
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 36,447
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 328
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 36,119
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,045
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 4,045
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 370,617
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 123,250
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 332
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 115,615
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 247,367
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 149,095
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 146,179
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,916
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 89,869
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 4,770
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,770
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 54,500
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 13,719
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 8,776
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,104
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 8,403
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 8,403
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 556,073
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 569,512
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 556,073
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 2,216
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11,223
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 419,278
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 90,496
D. Služby (účtová skupina 51) 19,038
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 275,805
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 200,349
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 69,411
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,045
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,116
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 23,512
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 23,512
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,311
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 150,234
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 448,755
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 7
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 7
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 753
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 753
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -746
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 149,488
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 33,873
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 33,873
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 115,615
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35742496 DIČ: 2021400678
 • Sídlo: DO Biela Skala, Biela Skala, 90089, Biela Skala Častá
 • Dátum vzniku: 12 Marca 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Božena Drínová Bernolákova 40 Pezinok 12.03.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Božena Drínová 6 639 € (100%) Bernolákova 40 Pezinok
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.05.2004Nové predmety činnosti:
   poskytovanie ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti: ambulantná starostlivosť v odbore fyziatria, balneológia a liečená rehabilitácia, ústavná starostlivosť v odbore pediatria, spoločné liečebné a vyšetrovacie zložky v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
   Noví spoločníci:
   Božena Drínová Bernolákova 40 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   27.05.2004Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení - odbornom liečebnom ústave v odbore pediatria
   Zrušeny spoločníci:
   Božena Drínová Bernolákova 40 Pezinok
   Ing. Ján Vojtek Bystrická 30 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Vojtek Bystrická 30 Pezinok 902 01
   13.01.2003Noví spoločníci:
   Božena Drínová Bernolákova 40 Pezinok
   Ing. Ján Vojtek Bystrická 30 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Vojtek Bystrická 30 Pezinok 902 01
   12.01.2003Zrušeny spoločníci:
   Božena Drínová Bernolákova 40 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   25.11.2002Nové predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení - odbornom liečebnom ústave v odbore pediatria
   12.03.1998Nové obchodné meno:
   DO Biela Skala, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Biela Skala Častá 900 89
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Božena Drínová Bernolákova 40 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Božena Drínová Bernolákova 40 Pezinok