Vytvoriť faktúru

INSO consulting - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno INSO consulting
IČO 35742518
DIČ 2020270494
IČ DPH SK2020270494
Dátum vzniku 12 Marca 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INSO consulting
Poľná 4
90301
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 166 842 €
Zisk 18 557 €
Aktíva 380 275 €
Vlastný kapitál -119 961 €
Kontaktné informácie
Email inso@inso.sk
Phone(s) 0904244340, 0220717559
Mobile phone(s) +421903222560, 0904244340
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 322,910
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 322,910
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 38,279
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 20,813
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 5,866
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,374
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,918
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 343,723
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -101,405
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -127,266
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 18,557
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 445,128
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 136,357
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 259,296
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,279
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,617
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 255,400
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 49,475
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 166,842
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 163,925
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,917
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 141,551
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 15,919
C. Služby (účtová skupina 51) 59,600
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,610
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 48,354
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 11,187
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 881
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 25,291
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 88,406
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 5,775
M. Nákladové úroky (562) 4,571
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,204
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -5,774
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 19,517
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 18,557
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015