Vytvoriť faktúru

SARANDA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 27.09.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno SARANDA
Stav Zrušená
IČO 35742658
DIČ 2020270461
IČ DPH SK2020270461
Dátum vzniku 16 Marca 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SARANDA
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 584 202 €
Zisk -95 621 €
Aktíva 736 787 €
Vlastný kapitál -832 299 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0263531517
Dátum aktualizácie údajov: 27.09.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,544,321
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 319,340
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 319,340
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 13,338
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 306,002
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,224,981
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 641,328
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 641,328
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 566,189
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 566,189
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 566,189
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 17,464
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 16,668
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 796
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,544,321
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -927,920
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -838,938
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -838,938
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -95,621
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,472,241
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,079
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 807
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 272
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,376,992
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 372,286
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 372,286
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,001,758
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,996
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,002
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -2,050
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 94,170
Dátum aktualizácie údajov: 27.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,580,702
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,584,202
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,573,564
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 7,138
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,500
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,671,204
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,450,743
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 11,792
D. Služby (účtová skupina 51) 159,259
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 45,837
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 33,307
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 12,403
4. Sociálne náklady (527, 528) 127
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,354
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,354
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 219
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -87,002
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -41,092
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,739
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 4,328
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 4,328
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,411
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,739
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -92,741
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -95,621
Dátum aktualizácie údajov: 27.09.2016
Dátum aktualizácie údajov: 27.09.2016
 • IČO:35742658 DIČ: 2020270461 IČ DPH: SK2020270461
 • Sídlo: SARANDA, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Marca 1998
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.09.2016Zrušené obchodné meno:
   SARANDA s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Lietavska 3032/2-6 Bratislava-Petržalka 851 01
   13.04.2013Nové sidlo:
   Lietavska 3032/2-6 Bratislava-Petržalka 851 01
   16.03.1998Nové obchodné meno:
   SARANDA s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným