Vytvoriť faktúru

DV Ekonomik - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 14.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno DV Ekonomik
IČO 35742810
DIČ 2021382297
Dátum vzniku 23 Marca 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DV Ekonomik
Fedinova 4
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 750 €
Aktíva 6 316 €
Vlastný kapitál 6 033 €
Dátum aktualizácie údajov: 14.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 7,242
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,018
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 7,018
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,194
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,824
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 224
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 224
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,242
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,637
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 446
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 446
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -448
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -448
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 0
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 605
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 605
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 21
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 21
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 584
Dátum aktualizácie údajov: 14.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,550
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,750
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,550
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 200
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,185
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,000
D. Služby (účtová skupina 51) 878
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 154
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 153
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 565
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 672
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 85
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 85
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -85
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 480
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 0
Dátum aktualizácie údajov: 14.07.2016
Dátum aktualizácie údajov: 14.07.2016
 • IČO:35742810 DIČ: 2021382297
 • Sídlo: DV Ekonomik, Fedinova 4, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Marca 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Veronika Bonkalová Bratislava 851 01 29.06.2016
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Veronika Bonkalová 6 639 € (100%) Bratislava 851 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.07.2016Noví spoločníci:
   Veronika Bonkalová Fedinova 1134/4 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Veronika Bonkalová Fedinova 1134/4 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 29.06.2016
   02.03.1998Nové obchodné meno:
   DV Ekonomik, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Fedinova 4 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodnu a služieb
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ