Vytvoriť faktúru

NETAX Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno NETAX Slovakia
IČO 35742852
DIČ 2020229948
IČ DPH SK2020229948
Dátum vzniku 23 Februára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NETAX Slovakia
Letecká 22
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 276 607 €
Zisk 640 €
Aktíva 145 125 €
Vlastný kapitál 39 648 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421244461262
Fax(es) 0244452578
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 19,104
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 19,104
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 19,104
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 153,692
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 53,493
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,233
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 96,589
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 172,796
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 40,288
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 20,000
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 12,344
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 640
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 132,508
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,754
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 97,993
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 66,923
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,180
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,871
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 28,019
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 301
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 32,460
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 276,607
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 204
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 273,917
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 230
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,256
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 272,195
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 9
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 17,026
C. Služby (účtová skupina 51) 205,185
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 30,758
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 877
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 15,087
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 1,653
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,600
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,412
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 51,901
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,692
M. Nákladové úroky (562) 2,297
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 395
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,692
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,720
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,080
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 640
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35742852 DIČ: 2020229948 IČ DPH: SK2020229948
 • Sídlo: NETAX Slovakia, Letecká 22, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Februára 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Katarína Šramková Dlhá 152 Dlhá 919 01 23.02.1998
  Ing. Igor Šramka Letecká 22 Bratislava 831 03 23.02.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Katarína Šramková 2 324 € (35%) Dlhá 152 Dlhá 919 01
  Ing. Igor Šramka 2 324 € (35%) Letecká 22 Bratislava 831 03
  Ing. Marcel Petrík 1 992 € (30%) Bratislava 841 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.03.2012Zrušeny spoločníci:
   NETAX s.r.o. Krakovská 583/9 Praha 1 110 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Petr Koždoň Řepčická 1315/25 Praha 102 00 Česká republika Vznik funkcie: 24.08.2006
   21.07.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Katarína Šramková Dlhá 152 Dlhá 919 01 Vznik funkcie: 23.02.1998
   20.07.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Katarína Šramková Letecká 22 Bratislava Vznik funkcie: 23.02.1998
   30.07.2009Noví spoločníci:
   Ing. Marcel Petrík Studenohorská 24 Bratislava 841 03
   01.09.2006Nové obchodné meno:
   NETAX Slovakia s.r.o.
   Nové sidlo:
   Letecká 22 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   NETAX s.r.o. Krakovská 583/9 Praha 1 110 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Petr Koždoň Řepčická 1315/25 Praha 102 00 Česká republika Vznik funkcie: 24.08.2006
   31.08.2006Zrušené obchodné meno:
   MEMORIA, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Letecká 22 Bratislava 831 01
   08.01.2004Noví spoločníci:
   Ing. Katarína Šramková Dlhá 152 Dlhá 919 01
   Ing. Igor Šramka Letecká 22 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Igor Šramka Letecká 22 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 23.02.1998
   Ing. Katarína Šramková Letecká 22 Bratislava Vznik funkcie: 23.02.1998
   07.01.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Šramka 539 Horná Lehota
   Ing. Katarína Šramková Letecká 22 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Igor Šramka 539 Horná Lehota
   Ing. Katarína Šramková Letecká 22 Bratislava
   13.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Igor Šramka 539 Horná Lehota
   Ing. Katarína Šramková Letecká 22 Bratislava
   12.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Šramka 539 Horná Lehota
   Ing. Katarína Šramková Letecká 22 Bratislava
   23.02.1998Nové obchodné meno:
   MEMORIA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Letecká 22 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod/
   usporadúvanie školení kurzov a seminárov
   kúpa, predaj a prenájom motorových vozidiel
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamné činnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Igor Šramka 539 Horná Lehota
   Ing. Katarína Šramková Letecká 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Igor Šramka 539 Horná Lehota
   Ing. Katarína Šramková Letecká 22 Bratislava