Vytvoriť faktúru

NUEN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 20.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno NUEN
Stav Zrušená
IČO 35742887
Dátum vzniku 16 Marca 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NUEN
Na pažiti 9
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 7 100 €
Zisk 2 556 €
Dátum aktualizácie údajov: 20.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 18,427
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 6,639
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 6,639
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 6,639
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 11,788
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,663
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,500
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,500
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 163
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 9,125
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,598
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 6,527
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 18,427
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 16,053
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 6,194
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 6,194
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,556
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,374
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,389
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 298
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 298
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,091
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 985
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 985
Dátum aktualizácie údajov: 20.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 7,101
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 7,100
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 6,000
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,100
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,380
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,313
D. Služby (účtová skupina 51) 1,034
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1,033
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,720
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,653
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 74
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 74
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -73
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,647
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,091
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,091
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,556
Dátum aktualizácie údajov: 20.05.2016
Files
4240520.tif
Dátum aktualizácie údajov: 20.05.2016
 • IČO:35742887
 • Sídlo: NUEN, Na pažiti 9, 83101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Marca 1998
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.05.2016Zrušené obchodné meno:
   NUEN, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Na pažiti 9 Bratislava 831 01
   16.03.1998Nové obchodné meno:
   NUEN, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Na pažiti 9 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným