Vytvoriť faktúru

PERGAM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PERGAM
IČO 35742933
DIČ 2020270428
IČ DPH SK2020270428
Dátum vzniku 20 Marca 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PERGAM
Hlaváčiková 3177/39
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 63 331 €
Zisk 1 501 €
Aktíva 86 515 €
Vlastný kapitál 77 460 €
Kontaktné informácie
Email pergam@pergam.sk
Webová stránka http://www.pergam.sk
Phone(s) +421244452043
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 109,238
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 108,923
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 3,805
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,805
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 69,248
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 31,460
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 31,460
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 37,788
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 35,870
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 32,087
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,783
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 315
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 315
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 109,238
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 78,961
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 70,156
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 113,766
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -43,610
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,501
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 22,714
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 72
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 72
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 22,335
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 17,326
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17,326
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 414
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 244
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,351
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 307
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 307
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 7,563
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 7,563
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 63,516
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 63,331
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 700
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 54,253
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 7,125
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,253
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 60,831
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 949
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,552
D. Služby (účtová skupina 51) 41,005
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 8,310
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 6,134
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,143
4. Sociálne náklady (527, 528) 33
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 324
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 5,091
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,600
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,500
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,447
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 185
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 185
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 185
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 224
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 224
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -39
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,461
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,501
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35742933 DIČ: 2020270428 IČ DPH: SK2020270428
 • Sídlo: PERGAM, Hlaváčiková 3177/39, 84105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Marca 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Eduard Radimák Hlaváčikova 3177/39 Bratislava 841 05 20.03.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Eduard Radimák 5 312 € (80%) Hlaváčikova 3177/39 Bratislava 841 05
  Ing. Radúz Ivaničko 1 328 € (20%) dona Sandtnera 4780/9 Pezinok 902 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.02.2014Nové sidlo:
   Hlaváčiková 3177/39 Bratislava 841 05
   11.02.2014Zrušené sidlo:
   Čečinová 21/A Bratislava 821 05
   08.03.2012Zrušeny spoločníci:
   Lucia Kmečová ulica Vajanského 6717/9 Trnava 917 01
   16.07.2011Nové obchodné meno:
   PERGAM s.r.o.
   Nové sidlo:
   Čečinová 21/A Bratislava 821 05
   15.07.2011Zrušené obchodné meno:
   PERGAM/DEFINITELY, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Trenčianska 53/B Bratislava 821 09
   31.12.2010Noví spoločníci:
   Ing. Radúz Ivaničko dona Sandtnera 4780/9 Pezinok 902 01
   Lucia Kmečová ulica Vajanského 6717/9 Trnava 917 01
   26.11.2009Nové sidlo:
   Trenčianska 53/B Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Ing. Eduard Radimák Hlaváčikova 3177/39 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eduard Radimák Hlaváčikova 3177/39 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 20.03.1998
   25.11.2009Zrušené sidlo:
   Čajakova 1 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   Radim Molčan Fedinova 5 Bratislava 851 01
   Ing. Eduard Radimák Račianska 101 Bratislava 831 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Radim Molčan Fedinova 5 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 13.05.2004
   Ing. Eduard Radimák Račianska 101 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 20.03.1998
   24.06.2006Nové obchodné meno:
   PERGAM/DEFINITELY, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Čajakova 1 Bratislava 811 05
   23.06.2006Zrušené obchodné meno:
   PERGAM, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Sasinkova 11 Bratislava 811 08
   21.05.2004Noví spoločníci:
   Radim Molčan Fedinova 5 Bratislava 851 01
   Ing. Eduard Radimák Račianska 101 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   Radim Molčan Fedinova 5 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 13.05.2004
   20.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Kubečka Suchá 7 Bratislava 831 01
   Radim Molčan Fedinova 5 Bratislava 851 01
   Ing. Eduard Radimák Račianska 101 Bratislava 831 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Kubečka Suchá 7 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 20.03.1998
   05.05.2004Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie údajov
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   kancelárske a sekretárske služby
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   fotografické služby
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   organizovanie odborných kurzov a školení
   organizovanie kultúrnych podujatí a obchodných rokovaní
   organizovanie športových podujatí
   prieskum trhu a verejnej mienky
   prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
   leasingová činnosť
   upratovacie a čistiace práce
   výroba keramických výrobkov
   výroba a predaj sviečok a svietnikov
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Kubečka Suchá 7 Bratislava 831 01
   Radim Molčan Fedinova 5 Bratislava 851 01
   Ing. Eduard Radimák Račianska 101 Bratislava 831 02
   04.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Kubečka Suchá 7 Bratislava 831 01
   Ing. Eduard Radimák Račianska 101 Bratislava 831 02
   28.02.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Kubečka Suchá 7 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 20.03.1998
   Ing. Eduard Radimák Račianska 101 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 20.03.1998
   27.02.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Kubečka Suchá 7 Bratislava 831 01
   Ing. Eduard Radimák Račianska 101 Bratislava 831 02
   17.10.2000Nové sidlo:
   Sasinkova 11 Bratislava 811 08
   16.10.2000Zrušené sidlo:
   Radvanská 1 Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Borovský Palkovičova 1 Bratislava 821 08
   20.03.1998Nové obchodné meno:
   PERGAM, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Radvanská 1 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Kubečka Suchá 7 Bratislava 831 01
   Ing. Eduard Radimák Račianska 101 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Martin Borovský Palkovičova 1 Bratislava 821 08
   Ing. Miroslav Kubečka Suchá 7 Bratislava 831 01
   Ing. Eduard Radimák Račianska 101 Bratislava 831 02