Vytvoriť faktúru

MK REAL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MK REAL
IČO 35743018
DIČ 2021432688
IČ DPH SK2021432688
Dátum vzniku 23 Marca 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MK REAL
Bratislavská 41
90045
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 82 086 €
Zisk 17 929 €
Aktíva 226 364 €
Vlastný kapitál 216 720 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0240200711
Mobile phone(s) 0908723133
Fax(es) 0240200713
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 79,473
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 79,473
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ -8,952
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 162,350
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 148,868
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,151
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 241,823
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 234,649
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 285,468
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 285,468
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 376
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -69,124
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 17,929
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 7,174
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 7,174
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 386
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 226
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,532
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 30
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 82,086
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 82,051
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 35
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 62,557
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 12,479
C. Služby (účtová skupina 51) 36,822
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 3,195
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,105
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 8,952
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 19,529
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 32,750
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 640
M. Nákladové úroky (562) 333
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 307
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -640
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 18,889
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 17,929
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35743018 DIČ: 2021432688 IČ DPH: SK2021432688
 • Sídlo: MK REAL, Bratislavská 41, 90045, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Marca 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Zdena Ivanková 230 Veľká Paka 930 51 30.05.2002
  Ing. Michal Kolík Drotárska 43 Bratislava 811 04 12.02.2004
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Michal Kolík 57 094 € (20%) Drotárska 43 Bratislava 811 04
  Mgr. Mária Kolíková 57 094 € (20%) Radvanská 21 Bratislava 811 01
  Beatrica Kolíková 171 281 € (60%) Radvanská 21 Bratislava 811 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.06.2014Noví spoločníci:
   Ing. Michal Kolík Drotárska cesta 43 Bratislava 811 04
   Mgr. Mária Kolíková Radvanská 21 Bratislava 811 01
   Beatrica Kolíková Radvanská 21 Bratislava 811 01
   27.06.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Kolík Radvanská 21 Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Kolík Radvanská 21 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 30.05.2002
   03.04.2004Nové predmety činnosti:
   obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
   vedenie účtovníctva
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   fotografické služby
   návrh a relizácia designu
   reklamná a propagačná činnosť vrátane prípravy a organizovania výstav a ich relizácie
   prenájom osobných a nákladných áut
   prenájom strojov a zariadení
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Zdena Ivanková 230 Veľká Paka 930 51 Vznik funkcie: 30.05.2002
   Ing. Michal Kolík Drotárska 43 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 12.02.2004
   02.04.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Zdena Ivanková Karloveská 16 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 30.05.2002
   26.02.2003Nové sidlo:
   Bratislavská 41 Malinovo 900 45
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Kolík Radvanská 21 Bratislava 811 01
   25.02.2003Zrušené sidlo:
   Plynárenská 3 P.O.BOX 23 Bratislava 26 820 06
   Zrušeny spoločníci:
   MEDIAL BYT, družstvo IČO: 35 693 240 Romanova 37 Bratislava 851 02
   MEDIAL, družstvo IČO: 00 679 143 Haanova 10/a Bratislava 851 04
   25.06.2002Nové obchodné meno:
   MK REAL, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Plynárenská 3 P.O.BOX 23 Bratislava 26 820 06
   Noví spoločníci:
   MEDIAL BYT, družstvo IČO: 35 693 240 Romanova 37 Bratislava 851 02
   MEDIAL, družstvo IČO: 00 679 143 Haanova 10/a Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Zdena Ivanková Karloveská 16 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 30.05.2002
   Ing. Martin Kolík Radvanská 21 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 30.05.2002
   24.06.2002Zrušené obchodné meno:
   MEDIAL REAL, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Plynárenská 3 P.O.BOX 23 Bratislava 26 820 06
   Zrušeny spoločníci:
   MEDIAL BYT, družstvo IČO: 35 693 240 Romanova 37 Bratislava 851 02
   MEDIAL, družstvo IČO: 00 679 143 Haanova 10/a Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Ondrej Štringer 157 Most pri Bratislave 900 46 Skončenie funkcie: 30.05.2002
   Ing. Peter Uberal Brančská 3 Bratislava 851 05 Skončenie funkcie: 30.05.2002
   17.04.2000Nové obchodné meno:
   MEDIAL REAL, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Plynárenská 3 P.O.BOX 23 Bratislava 26 820 06
   Noví spoločníci:
   MEDIAL BYT, družstvo IČO: 35 693 240 Romanova 37 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ondrej Štringer 157 Most pri Bratislave 900 46 Skončenie funkcie: 30.05.2002
   Ing. Peter Uberal Brančská 3 Bratislava 851 05 Skončenie funkcie: 30.05.2002
   16.04.2000Zrušené obchodné meno:
   BRATISLAVA TV, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Plynárenská 3 Bratislava 820 06
   Zrušeny spoločníci:
   KAPPA TRADE, spol. s.r.o. IČO: 31 367 577 Krásna 29 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ernest Kozár Homolova 10 Bratislava
   Ing. František Rác Chrobákova 11 Bratislava
   23.03.1998Nové obchodné meno:
   BRATISLAVA TV, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Plynárenská 3 Bratislava 820 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   MEDIAL, družstvo IČO: 00 679 143 Haanova 10/a Bratislava 851 04
   KAPPA TRADE, spol. s.r.o. IČO: 31 367 577 Krásna 29 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ernest Kozár Homolova 10 Bratislava
   Ing. František Rác Chrobákova 11 Bratislava