Vytvoriť faktúru

GTEC - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GTEC
IČO 35743042
DIČ 2020252146
IČ DPH SK2020252146
Dátum vzniku 20 Marca 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GTEC
Karpatské námestie 10
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 112 300 €
Zisk -37 033 €
Aktíva 6 627 €
Vlastný kapitál 6 627 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244372321
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 17,018
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 16,900
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 12,946
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 10,800
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,800
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,146
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,954
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 195
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,759
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 118
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 118
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 17,018
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -30,407
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 406
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 406
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -419
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -419
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -37,033
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 47,425
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 13
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 13
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 27,412
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 20,452
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 20,452
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,000
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 20,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 112,300
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 112,300
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 112,300
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 148,276
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 17,528
D. Služby (účtová skupina 51) 127,670
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 3,078
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,268
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 798
4. Sociálne náklady (527, 528) 12
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -35,976
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -32,898
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 97
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 97
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -97
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -36,073
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -37,033
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015