Vytvoriť faktúru

DCA Audit - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 08.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno DCA Audit
IČO 35743077
DIČ 2021379327
IČ DPH SK2021379327
Dátum vzniku 02 Marca 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DCA Audit
01841
Kollárova
Finančné informácie
Tržby a výnosy 142 886 €
Zisk 6 661 €
Kontaktné informácie
Email dcaaudit@dcaaudit.sk
Phone(s) 0424420068, 0905660848, 0424440865
Mobile phone(s) +421905660848, 0905660848
Fax(es) 0424440864
Dátum aktualizácie údajov: 08.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 121,639
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 77,853
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 77,853
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 5,288
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 42,322
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 30,243
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 39,792
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,680
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,680
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,680
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 35,112
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 585
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 34,527
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,994
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,994
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 121,639
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 52,286
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 38,322
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 38,322
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,661
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 69,353
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 18,091
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 17,762
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 329
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 51,262
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 8,219
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,219
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 38,405
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 374
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 587
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,989
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 688
Dátum aktualizácie údajov: 08.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 137,739
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 142,886
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 137,738
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,148
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 134,149
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 28,819
D. Služby (účtová skupina 51) 62,824
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 24,322
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 17,428
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 5,811
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,083
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 392
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 14,001
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 14,001
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,791
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 8,737
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 46,095
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 76
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 76
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -73
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 8,664
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,003
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,003
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,661
Dátum aktualizácie údajov: 08.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 08.12.2016
 • IČO:35743077 DIČ: 2021379327 IČ DPH: SK2021379327
 • Sídlo: DCA Audit, 01841, Kollárova
 • Dátum vzniku: 02 Marca 1998
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.02.2000Nové obchodné meno:
   DCA Audit s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kollárova 1303/13-24 Dubnica nad Váhom 018 41
   Noví spoločníci:
   MIZUS spol. s r.o. IČO: 36 298 492 Štefánikova 363 Ilava 019 01
   Ing. Zuzana Šelingová Kollárova 24 Dubnica nad Váhom
   11.01.1999Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zuzana Šelingová Kollárova 1303/13-24 Dubnica nad Váhom 018 41
   02.03.1998Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výkon činnosti audítora