Vytvoriť faktúru

CONO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CONO
IČO 35743140
DIČ 2020270615
IČ DPH SK2020270615
Dátum vzniku 16 Marca 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CONO
Suché Mýto 1
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 613 690 €
Zisk 1 546 €
Aktíva 1 139 106 €
Vlastný kapitál 319 076 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421254641452
Mobile phone(s) +421903907888
Fax(es) 0254641453, 0254433816
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,231,114
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 110,858
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 110,858
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 58,079
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 52,779
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,114,166
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 677,474
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 30
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 677,444
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 27,783
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 27,783
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 27,783
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 310,497
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 310,119
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 310,119
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 127
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 251
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 98,412
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 70,832
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 27,580
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 6,090
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 6,090
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,231,114
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 320,623
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 13,278
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 13,278
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 357,536
2. Ostatné fondy (427, 42X) 357,536
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -51,737
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -51,737
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,546
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 724,870
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 285,289
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 280,000
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,522
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 2,767
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 378,483
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 350,739
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 350,739
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,700
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,356
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,514
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,174
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,576
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,576
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 58,522
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 185,621
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 790
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 134,858
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 49,973
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 556,704
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 613,690
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 321,812
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 234,892
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 6,900
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 50,086
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 596,740
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 268,399
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 23,836
D. Služby (účtová skupina 51) 155,618
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 79,672
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 56,432
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 19,000
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,240
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 632
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 51,963
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 51,963
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 12,762
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,858
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 16,950
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 108,851
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 501
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 501
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 501
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,679
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 6,353
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 6,353
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,326
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -10,178
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,772
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 5,226
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 5,226
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,546
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35743140 DIČ: 2020270615 IČ DPH: SK2020270615
 • Sídlo: CONO, Suché Mýto 1, 81103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Marca 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Paolo Bruno Veterná 4 Bratislava-Staré Mesto 811 03 01.08.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Paolo Bruno 13 278 € (100%) Veterná 4 Bratislava-Staré Mesto 811 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.08.2014Noví spoločníci:
   Paolo Bruno Veterná 4 Bratislava-Staré Mesto 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Paolo Bruno Veterná 4 Bratislava-Staré Mesto 811 03 Vznik funkcie: 01.08.2014
   07.08.2014Zrušeny spoločníci:
   Viera Kozáčiková Veterná 4 Bratislava-Staré Mesto 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Viera Kozáčiková Veterná 4 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 16.03.1998
   18.01.2013Nové predmety činnosti:
   Reklamné a marketingové služby
   Technicko-organizačné zabezpečenie výstav, trhov, školení, seminárov, kurzov, kultúrnych a vzdelávacích podujatí v rozsahu voľnej živnosti
   Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   Prenájom hnuteľných vecí
   Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   Noví spoločníci:
   Viera Kozáčiková Veterná 4 Bratislava-Staré Mesto 811 03
   17.01.2013Zrušeny spoločníci:
   Paolo Bruno Veterná 4 Bratislava 811 03
   Viera Kozáčiková Veterná 4 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Paolo Bruno Veterná 4 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 17.01.2005
   23.12.2010Noví spoločníci:
   Paolo Bruno Veterná 4 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Paolo Bruno Veterná 4 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 17.01.2005
   22.12.2010Zrušeny spoločníci:
   Paolo Bruno pobyt na území SR : Šustekova 21 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Paolo Bruno Šustekova 21 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 17.01.2005
   23.02.2005Noví spoločníci:
   Viera Kozáčiková Veterná 4 Bratislava 811 03
   Paolo Bruno pobyt na území SR : Šustekova 21 Bratislava 851 04
   22.02.2005Zrušeny spoločníci:
   Viera Kozáčiková Šustekova 21 Bratislava 851 04
   Paolo Bruno pobyt na území SR : Šustekova 21 Bratislava 851 04
   22.01.2005Noví spoločníci:
   Paolo Bruno pobyt na území SR : Šustekova 21 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Paolo Bruno Šustekova 21 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 17.01.2005
   Viera Kozáčiková Veterná 4 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 16.03.1998
   21.01.2005Zrušeny spoločníci:
   Bruno Paolo Seestrasse 37 Gerabronn 745 82 SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Viera Kozáčiková Jesenského 636 Nižná
   02.07.2004Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť v zariadeniach II. skupiny a vo vyšších skupinách
   pohostinská činnosť ( bez ubytovacích zariadení )
   Noví spoločníci:
   Viera Kozáčiková Šustekova 21 Bratislava 851 04
   Bruno Paolo Seestrasse 37 Gerabronn 745 82 SRN
   01.07.2004Zrušeny spoločníci:
   Viera Kozáčiková Jesenského 636 Nižná
   Bruno Paolo Seestrasse 37 Gerabronn 745 82 SRN
   20.05.2004Nové sidlo:
   Suché Mýto 1 Bratislava 811 03
   Noví spoločníci:
   Viera Kozáčiková Jesenského 636 Nižná
   Bruno Paolo Seestrasse 37 Gerabronn 745 82 SRN
   19.05.2004Zrušené sidlo:
   Michalská 2 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   Viera Kozáčiková Jesenského 636 Nižná
   Bruno Paolo Seestrasse 37 Gerabronn 745 82 SRN
   Di Candia Cono Beethoven-strasse 46/1 Gerabronn 745 82 SRN
   Fusco Cono Proffessorbahma-nnstrasse 3/B Gundelfingen SRN
   16.03.1998Nové obchodné meno:
   CONO, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Michalská 2 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom priemyselného tovaru
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť
   návrh a úprava interiérov
   výroba zmrzliny z priemyselne vyrábaných koncentrátov
   Noví spoločníci:
   Viera Kozáčiková Jesenského 636 Nižná
   Bruno Paolo Seestrasse 37 Gerabronn 745 82 SRN
   Di Candia Cono Beethoven-strasse 46/1 Gerabronn 745 82 SRN
   Fusco Cono Proffessorbahma-nnstrasse 3/B Gundelfingen SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Viera Kozáčiková Jesenského 636 Nižná