Vytvoriť faktúru

DIGGERS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DIGGERS
IČO 35743247
DIČ 2020211270
IČ DPH SK2020211270
Dátum vzniku 04 Marca 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DIGGERS
Hrobakova 10
85102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 26 513 €
Zisk 2 430 €
Aktíva 10 763 €
Vlastný kapitál 8 601 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421262250467
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 17,848
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 4,896
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,879
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 17,848
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 11,032
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 1,631
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,430
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 6,816
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 296
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 6,520
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,061
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,284
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,175
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 26,513
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 26,513
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 23,014
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,233
C. Služby (účtová skupina 51) 4,973
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 11,643
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 165
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,499
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 15,307
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 109
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 109
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -109
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,390
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,430
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015