Vytvoriť faktúru

C O M M I N E X - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno C O M M I N E X
IČO 35743301
DIČ 2021403043
Dátum vzniku 27 Februára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo C O M M I N E X
Vranovská 60
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 8 130 €
Zisk 346 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 31,207
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 31,207
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,962
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,962
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 33,169
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 8,007
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 690
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 346
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 25,162
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 25,162
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 24,682
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 8,130
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 8,130
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 7,229
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 506
C. Služby (účtová skupina 51) 6,723
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 901
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 901
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 75
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 75
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -75
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 826
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 346
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4251707.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015