Vytvoriť faktúru

KARL-HEINZ DIETRICH INTERNATIONAL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KARL-HEINZ DIETRICH INTERNATIONAL
IČO 35743352
DIČ 2020251937
IČ DPH SK2020251937
Dátum vzniku 25 Marca 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KARL-HEINZ DIETRICH INTERNATIONAL
Bajkalská 4
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 190 168 €
Zisk 157 175 €
Kontaktné informácie
Email juraj.siska@dietrich.sk
Phone(s) 0255567254
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,458,871
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,073,506
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,073,506
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,438,658
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 66,505
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 809
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 567,534
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,383,656
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,341,262
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 458,622
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 458,622
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 1,779,935
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 102,705
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 42,394
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 41,811
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 583
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,709
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,709
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,458,871
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,200,271
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 2,655,514
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 2,655,514
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 132,776
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 132,776
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,254,806
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,254,806
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 157,175
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 258,600
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 862
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 845
12. Odložený daňový záväzok (481A) 17
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 250,293
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 198,655
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 198,655
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,879
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,582
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 39,521
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 656
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 7,445
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 7,445
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,182,175
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,190,168
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 173
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,182,002
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,993
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,050,121
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 174
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 75,675
D. Služby (účtová skupina 51) 786,008
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 113,587
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 82,262
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 27,977
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,348
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 18,551
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 41,203
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 41,203
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 5,691
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,232
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 140,047
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 320,318
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 65,056
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 64,937
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 64,937
XII. Kurzové zisky (663) 119
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,556
O. Kurzové straty (563) 319
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,237
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 62,500
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 202,547
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 45,372
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 45,372
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 157,175
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35743352 DIČ: 2020251937 IČ DPH: SK2020251937
 • Sídlo: KARL-HEINZ DIETRICH INTERNATIONAL, Bajkalská 4, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 25 Marca 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Juraj Šiška Valachovej 6 Bratislava 841 01 25.03.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  KARL-HEINZ DIETRICH G mbH CO 5 312 000 € (100%) SRN
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.05.2004Noví spoločníci:
   KARL-HEINZ DIETRICH G mbH CO Gemaringen 876 56 SRN
   19.05.2004Zrušeny spoločníci:
   KARL-HEINZ DIETRICH G mbH CO Gemaringen 876 56 SRN
   20.09.2002Noví spoločníci:
   KARL-HEINZ DIETRICH G mbH CO Gemaringen 876 56 SRN
   19.09.2002Zrušeny spoločníci:
   KARL-HEINZ DIETRICH G mbH CO Gemaringen 876 56 SRN
   25.03.1998Nové obchodné meno:
   KARL-HEINZ DIETRICH INTERNATIONAL, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bajkalská 4 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie všetkých druhov prepráv
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   KARL-HEINZ DIETRICH G mbH CO Gemaringen 876 56 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Juraj Šiška Valachovej 6 Bratislava 841 01